College en deel gemeenteraad botsen over JOP Lemelerveld

DALFSEN –  LEMELERVELD – Wat een saaie sessie leek, veranderde plots toen het over de Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) in Lemelerveld. Het College moest het amendement van Gemeentebelangen, VVD en PvdA inzake de JOP aannemen. Tot verdriet van de Christenunie en het CDA. Burgemeester Erica van Lente had dit nog niet eerder mee gemaakt, een subamendement op een amendement.

 

De JOP komt er wel in Lemelerveld, alleen niet op de door het college gewenste plek.

Afgezien van de discussie over de JOP was het een gezapige bijeenkomst. Veel punten werden zonder verdere discussie aangenomen, omdat er in de raadscommissies al veel was voor besproken.

Vragenronde

De vragenronde begon met de overlast bij de N348. Dit punt werd aangevraagd door Ben Schrijver van D66. Het antwoord van de gemeente luidde: Het hoort meer bij de provincie en ze zijn daar ook in gesprek. Voor de rest kan de gemeente er nog niet veel over zeggen.

Verder ging het over de BIZ en vergunningen. De Christenunie vond het vreemd dat de gemeente al vergunningen afgeeft, terwijl er nog geen zekerheid is. Het lastige er aan is, is dat het twee trajecten zijn. De aanvraag lag er al. Het is vreemd om het nu al te laten verwijderen en dan later terug te laten plaatsen. De gemeente is zich bewust van de twee trajecten, alleen is het lastig om de twee trajecten gescheiden te houden. De palen stonden er al en de vergunning ook. Er kan nu niet veel aan veranderd worden.

Missie en visie fase 1

De fase is van maart tot mei. Ze willen meer beelden voor de komende tien jaar. Het kan dan concreet helpen voor de vele terreinen. Het is dan ook positief ingestoken. De raad wil mensen bereiken die ze normaal niet bereiken. Daarom willen ze samen met de inwoners in gesprek.

Gebiedskeuze JOP Lemelerveld

Het enige vuurwerk betrof de plek voor een JOP in Lemelerveld. Een groep jongeren wil een ontmoetingsplek in Lemelerveld. De gemeenteraad, bij monde van Gemeentebelangen, VVD en PvdA denkt dat het Kroonplein een betere plek voor hen is, dan het via een subamendement (CDA en Christenunie) voorgestelde de Heidepark. De discussie was extra pikant, omdat Gemeentebelangen en CDA nu tegenover elkaar kwamen te staan, terwijl ze gezamenlijk het College vormen. Hoewel de discussie in financieel opzicht weinig om het lijf had, toonde het wel aan dat ook in een gemeentedemocratie niet alles over een gebaand pad gaat.

Verslagen en geschreven door Quirine Slootweg, stagiaire bij DalfsenNet.

Artikel delen: