Expertmeeting over klimaatmaatregelen bossen

VILSTEREN  – Expertmeeting over klimaatmaatregelen bossen en landgoederen op 5 juli. SOIL4U, een samenwerkingsverband van de landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal, gaat in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) onderzoeken welke klimaatmaatregelen particuliere bos- en landgoedeigenaren zouden willen uitvoeren.

Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van water, bodemverbetering, verbeteren van de biodiversiteit en de aanplant van extra bomen. Eigenaren die actief willen meedenken over het klimaatrobuust maken van onze bossen en landgoederen zijn van harte uitgenodigd voor de eerste expertmeeting op vrijdag 5 juli in Vilsteren.

Tijdens de expertmeeting willen SOIL4U en FPG samen met particuliere eigenaren inzichten en ervaringen delen over mogelijke klimaatmaatregelen en de belemmeringen daarbij, en bepalen welke maatregelen het best uitvoerbaar en kansrijk zijn. Daarbij hoort ook de vraag wie welke maatregelen zelf zou willen uitvoeren en hoe dat gefinancierd kan worden. Het is uitdrukkelijk een bottom-up-proces. Voor input worden sprekers uit de waterschapswereld, Wageningen Universiteit, de Bosgroepen en bodemdeskundigen uitgenodigd. Aan de dialoog zullen ook overheden deelnemen.

Ministerie staat open voor goede ideeën
Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie is zeer geïnteresseerd om te horen wat het particuliere veld wil doen, welke bereidheid er is, welke goede ideeën er zijn. De resultaten van de expertmeeting bieden SOIL4U en FPG aan het ministerie van LNV aan. SOIL4U en FPG vragen het ministerie om op 3 oktober met een reactie te komen tijdens SOIL4U/FPG-Landgoederendag, ook weer in Vilsteren.

Opgeven
Bos- of landgoedeigenaar zijn van harte welkom op 5 juli van 10.30 tot 15.30 uur in het landgoedcentrum van Vilsteren. Meer informatie over het programma volgt. Opgeven kan bij de FPG (fpg@grondbezit.nl). Iedere deelnemer krijgt van tevoren enig leesmateriaal toegestuurd.

bron: FPG

Artikel delen: