Presentatie Centrumplan Dalfsen

DALFSEN – Presentatie over Centrumplan Dalfsen op 18 juni 2019. Dinsdag 18 juni van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur organiseert de gemeente Dalfsen een informatieavond over het Centrumplan Dalfsen. Tijdens deze avond in ‘De Overkant’ Kerkplein 22 worden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen door middel van een presentatie. Deze start om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Dalfsblauw!

De gemeente werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan de toekomst van het Dalfser dorpshart. In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie ‘Dorp aan de Vecht’ vastgesteld. Hierover is door veel mensen uit het dorp meegedacht, onder andere via de campagne ‘Dalfsblauw!’. Van een centrumvisie wordt nu toegewerkt naar een centrumplan. Daarin staat straks hoe we de visie concreet maken. Bij het traject is de werkgroep Typisch Dalfsen nauw betrokken. Deze werkgroep bestaat uit vier actieve verenigingen die betrokken zijn bij het centrum en gezamenlijk optreden als adviseur naar de gemeente toe.

Ontwikkelingen in het centrum

In het centrum is sprake van diverse ontwikkelingen. Zo wordt er nagedacht over de herontwikkeling van bijvoorbeeld het Gruthuuske en heeft de gemeente gronden aangekocht achter de Prinsenstraat. Hier zijn nog geen vastomlijnde plannen voor. Tijdens de informatieavond worden dan ook geen tekeningen van eventuele ontwikkelingen gepresenteerd. De gemeente wil namelijk graag, als vervolg op Dalfsblauw!, verder praten met inwoners en ondernemers over de concrete uitwerking van de Centrumvisie. Hierover wordt deze avond gesproken: het proces, met welke stappen komen tot de concrete plannen en wanneer we die stappen zetten.

Op de hoogte blijven

Binnenkort start de gemeente met de nieuwsbrief ‘Het Dalfsblauwtje’. Deze beknopte nieuwsbrief gaat over het Centrumplan Dalfsen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen aan Hannie Verbeek, project assistent van het Centrumplan, via het emailadres: h.verbeek@dalfsen.nl
Komt u naar de presentatie op 18 juni? Zou u dat ons willen laten weten via het eerder genoemde mailadres? In verband met de praktische voorbereidingen van de avond is dat handig voor ons om te weten.

Artikel delen: