Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim

Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht

DALFSEN – Vanavond vond de presentatie plaats van een deel van het centrumplan, destijds opgestart als “Dalfs blauw past bij jou’.Het aantal bezoekers heeft de organisatie verrast, er kwamen naar schatting 70 personen op de informatie af en die werden door wethouder Schuurman welkom geheten. De visie welke in 2017 door de raad is vastgesteld.

Wietze van de Ploeg, als projectleider presenteerde op voortreffelijke wijze het plan. “Dorp aan de Vecht, van visie naar plan”, met de doelstelling een centrumplan voor de komende 10 tot 25 jaar. Onderscheidend van andere dorpen, levendig en met een duurzaam centrum.

Gastvrij in alle rust, gericht op de toekomst. Deelplan Prinsenstraat met invulling terrein Fokkens welke door de gemeente met enkele omliggende gronden is aangekocht, samen met bouwbedrijf van Pijkeren. Dit moet nog volledig worden uitgewerkt.

Kerkplein, zoekt een verbinding van de Prinsenstraat met de Wilhelminastraat, hier is meer reuring nodig.

De Oostpoort van Dalfsen, omgeving voormalig politiebureau en gymzaal, vraagt meer verbinding met het tegenoverliggend Bellingerweer. Dan het gebied Gruthuuske met de pastorietuin en omgeving;  Hierover zijn we in gesprek met de Vechthorst en Rosengaarde om er seniorenwoningen te bouwen. In het najaar volgen gesprekken met omwonenden. Doel is ook meer groen in dit gebied.

Vechtoever. Het Waterschap overweegt dijkverhoging, hoewel de kademuur niet voldoet aan de nieuwste eisen, ligt het binnen de norm. Een overstromingsrisico blijft als er niets wordt gedaan. Plannen zijn nog onduidelijk, waterkering en problemen brug vragen om verder onderzoek.

Verschillende deelgebieden moeten leiden tot een compleet plan, samen met de werkgroep Typisch Dalfsen die vertegenwoordigd is in een klankbordgroep. Ook de autotoegankelijkheid is van groot belang.

Ontwerpbureaus gaan er nu mee aan de slag, hiervoor is een aanbesteding uitgeschreven en zo mogelijk wordt die nog voor de zomervakantie gegund. Als eerste wordt het deelplan Grut Huuske en het gebied Fokkens uitgewerkt. Alles kunt u terugzien in een nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden bij de gemeente Dalfsen.

Vanuit de zaal kwamen er veel vragen; Zijn er plannen de Rondweg aan te sluiten op de rotonde Poppenallee? Die kansen en gevolgen worden in elk geval onderzocht. Ook ruimte voor de rivier krijgt in het onderzoek aandacht, alsmede een nevengeul.

Bewoners willen meer informatie en hebben de indruk dat er informatie wordt achtergehouden. Doch Wietze geeft duidelijk aan dat hij alle informatie deelt met de aanwezigen en niet achter houdt. Toch zijn er vanavond geen concrete plannen gepresenteerd, maar zijn verwachting is dat eind van het jaar van de eerste twee plannen meer duidelijkheid te geven is. Het programma van eisen waar een adviesbureau mee te maken heeft komt op de website te staan.

Zorgen vanuit de zaal over de leegstand in de Prinsenstraat en straks in deel drie van het Waterfront.

Daarnaast zorgen om het achterstallig onderhoud van de Prinsenstraat, zowel van de afwateringsgoot, de verlichting, maar ook van de panden zelf. Meer gevelverfraaiing is noodzakelijk.

Bewoners willen meer weten over de planning; Het enigste wat Wietze kom geven dat  dat de aanpak van de Oostpoort gepland is in 2022, maar is afhankelijk van de budgetten en kansen. Wethouder van leeuwen gaf nog aan dat de gemeente Dalfsen op dit moment te maken heeft met grote tekorten in  de zorg, dus voordat alle plannen gerealiseerd zullen worden zijn we zeker meer dan 10 jaar verder. Dit is nu niet te overzien.

Iets voor 9 uur kon Wietze de avond al afsluiten.

WvdV

 

Foto's 5
Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Presentatie Centrumplan Dalfsen druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: