Ommer Bissingh begonnen

OMMEN – Voor Dalfsenaren die vandaag nog een uitstapje zoeken kunnen overwegen naar Ommen te gaan, naar de jaarmarkt. De Ommer Bissingh is een jaarmarkt met een lange traditie. Al in 1557 werd er melding van gemaakt en sindsdien is de jaarmarkt elke tweede dinsdag in juli. De Ommer Bissingh is een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale ondernemers.

De jaarmarkt heeft een grote regionale uitstraling, jaarlijks trekt de Jaarmarkt duizenden bezoekers naar het centrum van Ommen.

Vandaag paardenmarkt
Let op! De jaarmarkt verhuist naar het Centrum, de Vechtbrug, Vechtkade en Markt.

Historie
De Bissingh heeft een roemrucht verleden. In 1669 werd de Zwolse secretaris Jacobus Vriesen door jonkheer Herman Schaap van Beerze op de Bissingh ‘duchtig afgerammeld’, zo blijkt uit archiefstukken.

Het was in de negentiende eeuw één van de drukst bezochte markten van de provincie. ‘De toevloed van menschen is voor zulk een kleine plaats verbazend groot. Komende koopers en verkoopers uit zeer afgelegen gewesten hier te samen. De meeste huizen zijn alsdan in herbergen herschapen omdat de gewone logementen op lange na niet kunnen toereiken tot verblijf voor de menigte vreemdelingen’, aldus een beschrijving over Ommen anno 1830.

Discussie over de naam
De discussie over de betekenis van het woord ‘Bissingh’ laait elk jaar weer op. Ingewijden beweren dat de Bissingh waarschijnlijk een voorrecht is dat Ommen kreeg van de Bisschop van Utrecht.

De naam ‘Bisschopsdag’ is in de loop der jaren verbasterd tot ‘Bissingh’. Latere uitleg van de naam is dat Bissingh drukte en jaarmarkt betekent (Van Dale Woordenboek der Nederlandse Taal).

Artikel delen: