Optreden veehouders wegvallen PAS

REGIO – Provincie Overijssel alsnog gedwongen om op te treden tegen veehouders door wegvallen PAS. In Overijssel moeten 26 veehouders alsnog een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aanvragen voor het beweiden en bemesten van hun land. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De boeren ontvangen deze week een brief van de provincie. De verplichting treedt pas in werking als er een nieuw vergunningstelsel is. Tot die tijd is er geen actieve handhaving van beweiding en bemesting.

De veehouders waarom het gaat ontvingen eerder van de provincie een vrijstelling van vergunningplicht op grond van het PAS, of konden volstaan met een melding. Tegen deze besluiten zijn handhavingsverzoeken ingediend. De provincie heeft deze verzoeken destijds afgewezen, omdat het PAS op dat moment de geldende regelgeving was. Doordat de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard, valt deze grondslag weg, en moet alsnog een vergunning worden aangevraagd.

Op dit moment hoeven de veehouders nog niets te doen, en kunnen ze beweiden en bemesten. De provincie zal hier niet op handhaven, zolang er geen nieuwe regelgeving is. De brief die deze week is verstuurd is vooral een formele stap. Pas als er een nieuw vergunningstelsel is, kunnen vergunningen worden aangevraagd. Zodra het nieuwe stelsel er is, hebben de veehouders drie maanden de tijd om een vergunningaanvraag in te dienen.

bron: Provincie Overijssel,

Artikel delen: