Zonnebloemdag 2019

DALFSEN – Ook dit jaar organiseert de Zonnebloem afdeling Dalfsen een Zonnebloemdag. De Zonnebloem afdeling Dalfsen is een actieve vereniging met ongeveer 60 vrijwilligers. De kernactiviteit is regelmatig bezoek van zieken en ouderen, die over weinig sociale contacten beschikken.

Zo bezoeken onze vrijwilligers hun vaste zonnebloemgasten voor een kopje koffie, een gesprek, een spelletje, een wandeling, een gezellig uitje etc. Daarnaast organiseert de afdeling voor de gasten gezamenlijke activiteiten in groter of kleiner gezelschap.

Bij gelegenheid van Zonnebloemdag 2019 wil de zonnebloemafdeling Dalfsen graag haar doelgroep verruimen. Daarom wordt u als inwoner van Dalfsen in de gelegenheid gesteld vóór 5 september a.s. een naam en adres door te geven van een persoon die in het kader van Zonnebloemdag extra aandacht verdient.

Vrijwilligers van de Zonnebloem zullen op donderdag 12 september met attenties aanwezig zijn op de markt en bij de Jumbo. Aan het winkelend publiek zal gevraagd worden een attentie te bezorgen. Ervaring leert dat de begunstigde de attentie, maar vooral de aandacht en het bezoekje erg op prijs stelt. “Aandacht voor elkaar” krijgt op deze manier een warme inhoud.
Wij nodigen u van harte uit!

Namens de Zonnebloemafdeling Dalfsen,

Anny Scheperboer-Lohuis
Vriesenhof 4,
7721 DK Dalfsen
Tel. 0529 431978
a.lohuis@ooz.nl

N.B. Wilt u s.v.p. de volledige naam en het juiste adres en huisnummer vermelden? Geeft u s.v.p. ook aan of het gaat om Dalfsen, Hoonhorst of Oudleusen.
Opgave kan schriftelijk via de mail of via de brievenbus.

Artikel delen: