Provincie Overijssel wil acceptatie en veiligheid voor LHBTI’ers vergroten

Provincie Overijssel wil acceptatie en veiligheid voor LHBTI’ers vergroten

Belangenvereniging COC en gedeputeerde Roy de Witte hebben de handen in een gesloten om meer vrijwilligers te vinden die voorlichtingen willen geven over LHBTI’ers. Dit zal een van de maatregelen zijn die de provincie Overijssel gaat nemen om de acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers te vergroten. Als ondernemer kun je tevens jouw vermogen vergroten, onder meer door een lening van Bridgefund.nl te nemen.

Uit het Samenlevingsonderzoek, wat gedaan is in opdracht van de provincie Overijssel, blijkt onder meer dat voorlichting een van de manieren is om de acceptatie van LHBTI’ers te vergroten. In dit onderzoek werden de belevenissen van LHBTI’ers en niet LHBTI’ers onderzocht in de regio. Een groot deel van de participanten vindt dat scholen meer aandacht moeten geven voor LHBTI, net zoals sportverenigingen en zorginstellingen. Het geven van voorlichting is dan ook een van de aanbevelingen van het Samenlevingsonderzoek.

Een ander uitkomst uit het onderzoek is dat vier op de tien LHBTI’ers in de provincie Overijssel zich vaak onveilig voelen. Ze hebben onder meer vaak te maken met asociaal gedrag, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan schelden en discriminatie. Men denkt dat dit alleen op straat gebeurt, maar dit is zeker niet het geval. Ongeveer twee derde van de ondervraagden voelen zich namelijk tevens onveilig als ze op school of op werk zijn.

De acceptatie van LHBTI’ers moet in de provincie Overijssel dus vergroot worden. D66-Statenlid Wybren Bakker wil dit onder andere gaan doen door in elke bibliotheek een Roze Hoek te plaatsen: “Hier kan informatie komen te staan over LHBTI en kan iedere inwoner van de provincie zelf de informatie opzoeken.” Baker denkt dat deze stimulerende en aanjagende rol het beste past bij de provincie.

De SGP is het hier niet mee eens. Deze partij vindt dat het juist geen rol is van de provincie, zij vinden dat de provincie terughoudend moet zijn wat betreft voorlichting. “Wij willen niet dat er een bepaalde visie wordt opgelegd vanuit de overheid”, zo geeft SGP-Statenlid Van Dijk aan. Hij prefereert dat scholen zelf een eigen invulling geven aan de voorlichting.

Roy de Witte gaat sowieso in gesprek met gemeentes: “Ik ga gemeentes niet verlichten, maar wel verleiden.” De gedeputeerde gaat voornamelijk met plattelandsgemeente spreken over LHBTI. Dit komt doordat uit het onderzoek blijkt dat de LHBTI’ers uit steden zich meer geaccepteerd voelen dan in dorpen. De Witte wil dat hier verandering in komt.

Artikel delen: