Meer over de N35

REGIO – Plannen definitief. De afgelopen jaren is samen met bewoners in de omgeving veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren. Door de bijdragen van de bewoners zijn de oorspronkelijke plannen aangepast.

Na de besluiten van de bestuurders van Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen over welke plannen worden gerealiseerd, is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen en de voorbereiding van de bestemmingsplannen en vergunningen. Daarbij kijken we bij voorbeeld naar de bomen, kabels en leidingen. Dit gebeurt achter de schermen omdat alle input in de omgeving al is verzameld. Het vraagt wat meer tijd dan gedacht. We verwachten dat informatie over de definitieve plannen half november beschikbaar is.

Planning
Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bestemmingsplannen samen met de vergunningen in het najaar ter inzage gelegd worden, maar dit wordt uitgesteld. Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitspraak van de Raad van State betekent dat het traject van vergunningverlening ingewikkelder is geworden en meer tijd vergt. We zijn aan het onderzoeken wat de aanpak in het project ten aanzien van stikstof is. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, kunnen we bepalen wanneer de plannen ter inzage gaan. Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet bekend. Natuurlijk laten we het u weten als we meer weten.

Inloopmoment
Zodra we de definitieve ontwerpen hebben organiseren we een inloopmoment om zaken toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en vooral u weer te ontmoeten. Zoals het er nu uitziet zal dit de tweede helft van november zijn. Er komt dan nog een uitnodiging.

Artikel delen: