Woningnood wordt uiteenlopend aangepakt, maar is het succesvol? - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Woningnood wordt uiteenlopend aangepakt, maar is het succesvol?

Het Havenkwartier in Assen met meer dan vijfhonderd huizen moet de woningdruk in Groningen verlichten. Maar wie naar de andere kant kijkt, ziet dat de nood in Zwolle ook hoog is. Zo hoog dat veel starters aangewezen zijn op de randgemeentes, om daar eventueel de wachtlijst af te wachten. Tiny houses in Dronten, besprekingen in Dalfsen om het woningaanbod uit te breiden op gang zijn en ook in andere gemeentes gekeken wordt naar oplossingen om starters, asielzoekers en mensen met een kleinere portefeuille onderdak te bieden.

Tiny houses?

Tiny houses worden gezien als een tussenoplossing. Het zijn woningen die vaak nog geen 40 vierkante meter beslaan, maar wel bestaan uit meerdere verdiepingen. Zij worden gebouwd om meer mensen te huisvesten op minder grond, wat technisch gezien een logische oplossing is met de huidige woningnood. Of het echt tijdelijke oplossingen zijn, is echter nog maar de vraag. Een lange termijn oplossing is nog niet in zicht. Het Havenkwartier is een goede oplossing, maar met vijfhonderd woningen zijn we er uiteraard nog lang niet.

Vanwaar de enorme interesse in deze regio?

Hoewel de woningnood overal in Nederland nijpend is, is in de regio rond Dalfsen vooral goed te merken dat ook het oosten van Nederland kampt met woningtekorten. Dat is vervelend, want juist het toenemende belang van steden als Zwolle en Assen zijn belangrijk bij de groei in de regio. Maar groei is niet mogelijk zonder markt en personeelsbestand – en die moeten op hun beurt weer een dak boven het hoofd vinden.

Dalfsen is daarbij vooral in trek omdat het een goedkopere oplossing bood voor het wonen in Zwolle, als daar al een woning gevonden kon worden. De directe verbindingen met Zwolle maken het aantrekkelijk voor starters, studenten maar ook de jonge professionals die zich vandaag de dag bezighouden met verschillende activiteiten. Zo wordt er in en rond Zwolle veel gewerkt aan duurzaamheid, elektrisch rijden en innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd wordt er ook veel tijd besteed aan het internet. Online applicaties, de blockchain, het Internet der Dingen, maar ook het ontwikkelen van mobiele spellen zoals baccarat zijn schering in inslag. Niet verrassend met het hoge kennisniveau in de omgeving uiteraard. Zeker niet met de vele hogere scholen en universiteiten in de omgeving tussen Zwolle en Groningen.

Hoe gaan we dit woningprobleem oplossen?

Er liggen veel voorstellen op tafel. Van hoogbouw tot het inzetten van grijze gebieden om daar woningen te plaatsen. De tiny houses zijn de eerste stap geweest, maar het Havenkwartier in Assen moet ook verlicht bieden voor de overspannen woningmarkt. Sterke oplossingen zijn dit vooralsnog niet. De lange wachtlijsten in steden als Zwolle, Assen en uiteraard ook Groningen, kunnen op deze manier niet opgevangen worden. Dat is pijnlijk voor het imago en pijnlijk voor de economische groei van de regio.

De beste oplossing lijkt op dit moment het aanpakken van de gebouwen die niet ingezet worden. Leegstaande gebouwen, oudere fabrieks- of winkelpanden bijvoorbeeld. Hier zijn echter grotere investeringen voor nodig, waardoor het nog even kan duren voordat hier ook daadwerkelijk werk van gemaakt wordt. Daarnaast is het ontzettend lastig om in te schatten hoeveel mensen die kan huisvesten, omdat eerst in kaart gebracht moet worden welke gebouwen ingezet kunnen worden en in welke steden en dorpen dit het geval is.

Daarmee lijkt een permanente oplossing nog ver weg, al mag duidelijk zijn dat er aan alle kanten gewerkt wordt om een oplossing te vinden. Wellicht dat een betere verbinding met een nog verder afgelegen buitengebied een betere oplossing is in de toekomst, voor mensen die zelfs buiten Dalfsen willen komen te wonen?

Artikel delen: