Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering

DALFSEN – Informatieavonden ‘Kansen voor bodem- en watersysteem op het boerenbedrijf’. Als ‘slot-onderdeel’ van het project gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vier informatieavonden over welke kansen de verbeterde waterhuishouding biedt aan agrarische bedrijven in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt.

De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor agrariërs en grondeigenaren die interesse hebben in welke kansen het verbeterde waterbeheer biedt om het bodem- en watersysteem nóg beter te benutten en productievoordelen te halen. Uiteraard zijn overige belangstellenden ook van harte welkom.

 

Met de bouw van het nieuwe gemaal De Broekhuizen en de aanleg van de Dalfserveldwetering is het waterbeheer in de regio Dalfsen-Nieuwleusen-Hasselt sterk verbeterd. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in de regio. Bijvoorbeeld met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Binnen dit Deltaplan werken waterschappen en de agrarische sector samen om knelpunten op het gebied van water op te lossen en een economisch sterke en duurzame landbouw te realiseren. Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft naar een goede samenwerking met de agrarische sector en biedt financiële ondersteuning voor maatregelen en/of proefprojecten.
Het waterschap organiseert vier bijeenkomsten verspreid over het gebied om met agrariërs in gesprek te gaan.

 

Data en locaties bijeenkomsten

Dinsdag 15 oktober      : Hotel-restaurant Het Roode Hert, Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen

Woensdag 6 november : Zalencentrum D’olde Skoele, Oude Rijksweg 427, 7954 GH Rouveen

Dinsdag 12 november   : Kulturhus De Spil, Koningin Julianalaan 10,  7711 KK Nieuwleusen

Dinsdag 19 november   : Wegrestaurant De Lichtmis, Hermelenweg 190, 8028 PL Zwolle

 

Programma voor alle avonden

19.30 uur          Inloop en koffie

19.45 uur          Hoe en waarom een nieuwe waterhuishouding? (projectleider Frank Fokkema)

20.10 uur          Het bodem- en watersysteem (bodemkundige Coen ter Berg)

20.30 uur          Mogelijkheden van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op het boerenbedrijf (DAW-coördinator Jurgen Niemeyer)

Pauze

20.45 uur          Interactief gedeelte. Mogelijkheden tot het stellen van vragen en met elkaar in gesprek te gaan.

 

Meer informatie op www.agrarischwaterbeheer.nl

 

Foto's 2
Afronding gemaal De Broekhuizen en Dalfserveldwetering - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: