Met 2,8 miljoen euro tekort, moet de gemeenteraad flink aan de bak - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Met 2,8 miljoen euro tekort, moet de gemeenteraad flink aan de bak

DALFSEN – Het huishoudboekje van de gemeente Dalfsen laat in 2023 een weinig florissant beeld zien. Met een berekend tekort van 2,8 miljoen euro moet de gemeenteraad flink aan de bak als het gaat om bezuinigingsvoorstellen. Dat bleek maandagavond tijdens het eerste deel van de behandeling van de begroting over de periode 2020-2023. Donderdag komt de raad met aanbevelingen en suggesties.

Hoe het kan dat Dalfsen rode cijfers schrijft? Dat ligt aan de oplopende tekorten in de jeugdzorg, een probleem waar het gros van de gemeenten in ons land tegenaan loopt. Het voorzieningenniveau in de vijf kernen van de gemeente Dalfsen is hoog te noemen, maar de vraag is gerechtvaardigd of dit in stand kan worden gehouden. Het college van burgemeester en wethouders opperde onlangs de sluiting van de consultatiebureaus in Lemelerveld en Nieuwleusen. Dat viel niet bij alle partijen in goede aarde en al helemaal niet bij verloskundige Julia Bloeming uit Lemelerveld die maandagavond een glashelder betoog hield over het bestaansrecht van het consultatiebureau. Betsy Ramerman van het CDA hamerde in dat verband op de leefbaarheid in de kernen en droeg de suggestie aan om de bureaus onder te brengen in respectievelijk De Mozaïek en De Spil. Dat het de Lemelervelders ernst is met het consultatiebureau bleek uit de verzamelde 450 handtekeningen voor behoud.

Fietje de Vries van het Gehandicaptenplatform Dalfsen zei tijdens haar inspraakronde te hopen dat de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart gelijk blijft, maar ziet het bedrag liever naar beneden bijgesteld omdat elke euro er een is. Het voorstel van het college is vooralsnog om de verschillende leges te verhogen en in ieder geval kostendekkend te maken. Aan een OZB-verhoging lijkt bijna niet te ontkomen. De VVD pleit al jaren voor afschaffing van de hondenbelasting in de huidige vorm. “Eigenaren van katten en paarden moeten evenredig worden belast. Dat kan via de OZB”, aldus Gerrit Jan Veldhuis van de VVD. De PvdA noemt een jaarlijkse OZB-verhoging van 6 procent – zoals het college voorstelt – totaal onnodig. “Het is volgens ons ook zonder deze maatregelen nog steeds mogelijk om een sluitende begroting voor 2023 te presenteren en niet de rekening van slecht kabinetsbeleid letterlijk bij onze inwoners neer te leggen”, betoogde raadslid Leander Broere die in de begroting in z’n algemeenheid vooral een lange termijn visie mist.

“We zien een sluitende begroting vanaf 2022 maar we zien ook dat er, in onze ogen, kunstgrepen zijn uitgevoerd om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen”, aldus Jos Ramaker van Gemeentebelangen maandagavond. Zijn partij staat niet afwijzend tegenover een OZB-verhoging. “Misschien moeten we onze inwoners duidelijk maken wat het de gemeente kost om de wet op jeugdzorg, de WMO en de participatiewet uit te voeren en wat de ontwikkeling qua aantallen betekent. In gesprekken die wij gevoerd hebben met inwoners is ons gebleken dat men hier niet van op de hoogte is. We troffen een en al ongeloof, moet de gemeente dat betalen? Na die gesprekken was er meer gevoel bij een eventuele OZB-verhoging. Misschien is het goed om als voorbeeld mee te geven dat een OZB stijging van 6 procent, 18 euro per jaar betekent. Wellicht is er dan meer begrip bij onze inwoners.”

Met de wetenschap dat zich momenteel ruim 11 miljoen euro in de pot algemene reserve bevindt, kan D66-er Ben Schrijver zich niet aan de indruk onttrekken dat het geld juist tegen de gemeentelijke plinten aanklotst en dat bezuinigingen daar haaks tegenover staan. Helemaal vreemd is die gedachte niet, want normaal gesproken wordt deze pot gebruikt als buffer voor financiële tegenvallers en onvoorziene risico’s. Het oplopend tekort in de jeugdzorg kan daaronder worden geschaard.

Donderdag staat de tweede sessie voor de begrotingsbehandeling voor de periode 2020-2023 op het programma. Publiek is van harte welkom in het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.  (Bron Vechtdal FM)

Foto 1
Artikel delen: