Hondenbelasting

DALFSEN – Eigenaren van een hond betalen in de gemeente Dalfsen hondenbelasting ( nog wel, de plannen zijn om het af te schaffen, tenminste de gemeenteraad sprak daar over afgelopen week, maar het wildpoepen wordt dan wel duurder, veel duurder, want de vervuiler gaat betalen, ook hier) . De gemeente laat deze vorm van belasting innen door GBLT uit Zwolle.

In november en december wordt de jaarlijkse controle op de aangifte voor de hondenbelasting uitgevoerd. Bureau LEGITIEM BV voert in opdracht van GBLT de controle uit. Mocht uit de controle blijken dat u langere tijd houder bent van een of meerdere honden, maar hierover geen aangifte heeft gedaan, kan GBLT tot drie jaar terug een aanslag opleggen.

 

Wanneer u een hond in huis neemt, bent u binnen de gemeente Dalfsen verplicht hier binnen 14 dagen aangifte van te doen bij GBLT. Dit doet u via ‘Mijn Loket’ op www.gblt.nl. De controleurs controleren in de hele gemeente steekproefsgewijs op welke adressen één of meerdere honden aanwezig zijn. Het Velpse bureau LEGITIEM BV voert in opdracht van GBLT de controle uit. De controleur heeft een legitimatiebewijs bij zich. Daar kunt u naar vragen.

Niet thuis?

Treft de controleur u niet thuis, maar heeft hij wel het vermoeden dat u een hond heeft, dan laat hij een brief achter met het verzoek om uw hond(en) aan te melden. In deze brief staat hoe u kunt reageren.

Online aangifte

Heeft u een hond aangeschaft en bent u vergeten om aangifte te doen? U kunt uw hond(en) aanmelden via ‘Mijn Loket’ op www.gblt.nl. Heeft u vragen over de hondenbelasting of over de controle, dan kunt u contact opnemen met GBLT via telefoonnummer 088 064 5555.

Artikel delen: