Een begroting met twee gezichten. Wie betaalt dit? - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Een begroting met twee gezichten. Wie betaalt dit?

DALFSEN – Met een financieel tekort van meer dan 2 miljoen per jaar was er een grote opgave voor de gemeenteraad. Er zijn dan meerdere paden om hiermee om te gaan. De ChristenUnie kiest voor andere paden dan coalitie en college.

Het voorstel van het college was slechts ten dele onze keuze. De fractie van de ChristenUnie heeft ingezet op een aantal lijnen: (1) We hebben een belangrijke taak voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dat kunnen ouderen zijn, maar zeker ook de jongeren. En “voorkomen is beter dan genezen”. (2) Er wacht nog een belangrijke opgave voor de energietransitie; we zijn pas net begonnen. (3) De begroting dient sluitend te zijn. Geen geld uitgeven aan onnodige zaken en de lasten van de inwoners (denk met name aan de OZB) niet onnodig verhogen. We hebben ook oog voor de 12.000 huishoudboekjes in onze gemeente.

Gelukkig hebben we in de raadsvergadering een aantal ombuigingsvoorstellen van het college kunnen terugdraaien:
• De consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld blijven open. Preventieve zorg voor de kleinsten dichtbij.
• De sluiting van het servicepunt in Lemelerveld wordt nader bekeken.
• Het uitvoeringsplan preventieve gezondheid wordt (weliswaar sober) toch uitgevoerd de komende jaren.

We vonden het erg jammer dat ons voorstel om de minima te ondersteunen het niet heeft gehaald. Een fors aantal minima krijgt namelijk te maken met een forse teruggang in de vergoeding van de kosten voor de zorgverzekering. We hadden graag gezien dat deze voor hen grote aderlating voor een deel zou worden gecompenseerd.

Energie en duurzaamheid:
De ChristenUnie heeft zich sterk gemaakt voor een blijvende positieve insteek richting de duurzame dorpen. We hopen begin 2020 met de duurzame dorpen te spreken met hen en over hun ideeën. Belangrijk voor draagvlak vanuit de inwoners van onze kernen en buitengebieden.

Financiën.
In een tijd waar we de zeilen echt bij moeten zetten, vinden we het echt onbegrijpelijk dat het college en vervolgens ook de coalitiepartijen (Gemeentebelangen en CDA) ervoor kiezen om de meevaller van ruim € 600.000 per jaar uit Den Haag (uitkering gemeentefonds) apart te zetten voor mogelijk toekomstige plannen. Plannen die er nog niet zijn en waarvan we nog maar moeten afwachten of ze er komen en wat het financieel betekent. Tevens hebben we aangegeven dat we er niet gerust op zijn dat de juiste plannen worden uitgevoerd. We vrezen dat het geld te gemakkelijk wordt uitgegeven.

Nog meer schrijnend is het als je vervolgens besluit onnodig drie jaar lang aanzienlijke verhogingen van de OZB door te voeren. Het voorstel van de ChristenUnie om minder dan de helft van de verhoging door te voeren werd niet gesteund door de coalitie.

Daarom dus twee gezichten. Hoewel we de besluitvorming over financiën betreuren wil de fractie van de ChristenUnie zich ook het komende jaar inzetten voor de bloei van onze gemeente. Initiatiefrijk en constructief waar mogelijk, kritisch waar nodig.

En wilt u ons hierbij steunen of hebt u zelf ideeën? Laat het ons weten.

Rietje Lassche, Michiel Veldman en Luco Nijkamp

Artikel delen: