Woonstichting VechtHorst oogst waardering voor maatschappelijke prestaties

Woonstichting VechtHorst oogst waardering voor maatschappelijke prestaties

DALFSEN – Eind 2019 heeft een onafhankelijke visitatiecommissie voor de derde keer de prestaties van woonstichting VechtHorst beoordeeld. Volgens bureau Cognitum, dat de visitatie uitvoerde, heeft VechtHorst goed gepresteerd in de afgelopen vier jaar.

“Daar zijn we met z’n allen heel trots op”, aldus Robert Waarsing, directeur van VechtHorst.
Woningcorporaties moeten een keer per vier jaar hun maatschappelijke prestaties laten beoordelen door een onafhankelijke visitatiecommissie. In oktober 2019 heeft Cognitum de prestaties van VechtHorst over de periode 2015-2018 beoordeeld. Dat gebeurt op vier onderdelen: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance. De commissie spreekt daarvoor ook met belanghebbenden van VechtHorst, zoals wethouders van de gemeenten Dalfsen en Staphorst, bewonerscommissies en huurdersvereniging TOEK. Het complete rapport is te vinden op de website van VechtHorst.

Zeer bemoedigend
“De resultaten zijn zeer bemoedigend”, zegt Waarsing. “We scoren mooie cijfers, maar het gaat vooral om onze maatschappelijke prestaties. De realisatie van een flinke nieuwbouwopgave en ons zeer sociale huurbeleid valt volgens de visitatiecommissie op. Ook de transparante manier waarop we belanghebbenden betrekken bij beleidsvorming en verantwoording achteraf is een pluspunt. De commissie waardeert daarnaast onze inspanningen op het gebied van verduurzaming en onze sobere en doelmatige bedrijfsvoering.”

Actieve rol in de samenleving
De commissie is ook te spreken over de actieve rol van VechtHorst in de samenleving. Waarsing: “We zoeken actief naar nieuwbouwlocaties, zijn ons bezit aan het verduurzamen, zorgen voor meer zorggeschikte woningen in ons bezit en dragen ons steentje bij aan het huisvesten van statushouders. Ook werken we goed samen met huurdersvereniging TOEK en de gemeenten Dalfsen en Staphorst aan de uitvoering van de prestatieafspraken die we met hen hebben gemaakt.”

“Dit visitatierapport is voor ons een steun in de rug om onze ingezette koers vast te houden. De commissie heeft ons een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst. We betrekken deze bij het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan voor 2021-2025”, besluit Waarsing.

Foto 1
Artikel delen: