Beheer van bermen in Overijssel kan beter

REGIO – Het beheer van bermen in Overijssel kan beter. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met het belang van bermen voor insecten, zoals dagvlinders en wilde bijen. In duizenden kilometers bermen kan de situatie nog sterk verbeteren. In veel bermen betekent dit een overgang naar een beheer met maaien en afvoeren van het maaisel wat gunstig is voor veel bloemen en daarmee voor insecten.

 

In andere bermen betekent dit dat stukjes begroeiing in de winter over blijven staan voor de overwintering van insecten of hun larven. Dat staat in het recent verschenen rapport ‘Gemeentelijke bermen in Overijssel’.

Onder de gemeenten is een enquête gehouden naar het beheer van de bermen in het buitengebied. Het percentage ecologisch bermbeheer per gemeente varieert van 0 tot 100%. Het is gemiddeld over alle gemeenten 30%, maar bij een gewogen gemiddelde is dit 35%.

De trend is positief. De afgelopen jaren zijn enkele gemeenten overgegaan naar ecologisch beheer. In 6 gemeenten worden alle bermen in het buitengebied ecologisch beheerd. De gemeente Zwolle voert van al die gemeenten dit beheer al het langst uit in het buitengebied. Ook de gemeente Hof van Twente heeft al een lange traditie. Over het algemeen, mogelijk ingegeven door smalle bermen, wordt er ecologisch gemaaid. Van ‘hooien’ is maar een enkele keer sprake.

Zie voor meer informatie het rapport Gemeentelijke bermen in Overijssel.

bron: Provincie Overijssel

Artikel delen: