36 liefhebbers burgemeesterspost: vief vrouwluu

ZWOLLE – OVERIJSSEL – 36 sollicitanten willen burgemeester van Twenterand worden. 36 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Twenterand.

Het betreft 5 vrouwen en 31 mannen vanuit een breed scala aan leeftijdscategorieën. 30 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 6 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond.

 

Vacature

Het burgemeestersambt in Twenterand is sinds 18 mei 2017 vacant door het vertrek van burgemeester Cornelis Visser. Sindsdien neemt Annelies van der Kolk het ambt waar. Op 3 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Na sluiting van de termijn leverde dat destijds te weinig sollicitaties op. Met instemming van de minister van BZK vond vervolgens alsnog hernieuwde openstelling plaats van 12 februari tot 13 maart. Commissaris van de Koning Heidema: “ik ben verheugd dat we nu een zo groot aantal sollicitanten hebben, dat geeft ruime keuze voor een kwalitatief goede nieuwe, Kroonbenoemde burgemeester voor Twenterand”.

 

Hoe verder

De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Twenterand bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in september kan beginnen.

Artikel delen: