Stuur planschadebrief Lelystad Airport aan het ministerie

DALFSEN – Corona overheerst het nieuws en ander nieuws raakt ondergesneeuwd. Zoals de stuitingsbrief inzake Lelystad Airport en het claimen van mogelijke schade, waardevermindering van woning of bedrijf bijvoorbeeld. Enige tijd geleden dienden Ben Schrijver (D66) en Jos Ramaker (Gemeentebelangen) hierover een motie in en kregen groen licht van alle fracties.

Inwoners moeten die stuitingsbrief voor 31 maart naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sturen. Wie zo’n brief op de post doet behoudt namelijk het recht om in de toekomst mogelijke schade te claimen. Wat schadevergoeding betreft moet worden gedacht aan mogelijke waardevermindering van woningen, maar ook aan inkomstenderving, bijvoorbeeld in het geval van campinghouders. Omdat er nu nog niet van en naar Lelystad Airport wordt gevlogen, is nog niet vast te stellen of er daadwerkelijk sprake van schade is.

De procedures voor de opening van de Flevolandse luchthaven lopen al jaren. De gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale economie, toeristische sector en de effecten op de natuur. De aanvliegroute naar Lelystad Airport loopt van Lemelerveld, tussen Hoonhorst en Dalfsen door, richting Zwolle.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, waaronder HoogOverijssel, hebben een modelbrief opgesteld die is te downloaden op  www.dalfsen.nl/stuitingsbrief. Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken en zelf versturen naar het adres dat op de brief staat. Stuur de stuitingsbrief aangetekend op en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020  bij het ministerie is.

Audiofragment: Ben Schrijver (D66) in gesprek met Vechtdal FM staat hier

Artikel delen: