Geen zwemlessen in Dalfsen?

Geen zwemlessen in Dalfsen?

DALFSEN – Geen Zwemlessen in Dalfsen? ChristenUnie stelt vragen. De fractie van de ChristenUnie hoorde en las over het weer opengaan van de gemeentelijke zwembaden en is daar blij mee.

In deze berichtgeving werd ook aangegeven dat de zwemlessen dit seizoen niet zullen worden gegeven omdat het lesseizoen te kort zou zijn. Dat het lesseizoen korter is dan andere jaren klopt maar daarmee is niet alles gezegd. Het watervrij maken van kinderen kan wel en is in een waterrijk land als het onze van groot belang. Ook kan het voor de jongere kinderen juist een voordeel zijn als ze iets meer tijd krijgen om een diploma te halen: nu de eerste lessen en volgend jaar vervolgen.
Daarnaast zullen waarschijnlijk veel mensen niet op vakantie gaan en daarmee is er juist extra tijd om zwemlessen te volgen.
We hebben geïnformeerd bij zwembaden in omliggende plaatsten en op veel plaatsen worden de zwemlessen wel weer opgestart.
Ook voor de exploitatie van de zwembaden en de werkgelegenheid voor het personeel lijkt het ons zeer wenselijk om de zwemlessen wel weer aan te bieden.

We zullen aanstaande maandag hierover vragen stellen aan het college.

Artikel delen: