Vrijwilliger in Coronatijd

Vrijwilliger in Coronatijd

Toen op 15 maart 2020 alle restaurants en cafés vanwege het coronavirus moesten sluiten had dat ook meteen grote gevolgen voor het Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Alle   activiteiten werden stop gezet en geplande evenementen werden afgeblazen. Daardoor kon dit mooie gebouw niet zijn waarvoor het is bedoeld, namelijk een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Nieuwleusen met een veelheid aan activiteiten en evenementen voor jong en oud.

Bestuur en medewerkers bedachten dat hun inzet niet alleen wordt bepaald door het gebouw. Zij kunnen ook op andere manieren een bijdrage leveren aan de samenleving, ook in deze bijzondere omstandigheden.

Een aantal medewerkers heeft zich vervolgens vrijwillig beschikbaar gesteld en zich gemeld bij Saam Welzijn om als belmaatje aan de slag te gaan. Zo zijn onder meer Mala Zwierenga en Mariska van Staalduinen in contact gebracht met ouderen die door de lockdown nauwelijks nog contacten hadden. Voor velen van hen vielen leuke activiteiten en ontmoetingen weg. Ter verlichting van de eenzaamheid werden en worden deze personen wekelijks gebeld voor een praatje. De ouderen kunnen hun verhaal kwijt en krijgen van Mala of Mariska ook weer dingen te horen, waardoor het kleine wereldje even wordt opgefleurd. Mala is voor één persoon ook boodschappen gaan doen, maar de overige contacten zijn alleen telefonisch.

Ook al is het contact alleen telefonisch, het wordt erg gewaardeerd. Voor sommigen is dat het enige contact dat ze hebben!!

Tegelijk is het voor de bellers ook plezierig en waardevol om te doen. Het geeft veel voldoening als je op zo’n manier iets voor iemand kunt betekenen. Stefan Keijzer, de manager van De Spil doet ook mee en vindt dat de rol die ze hebben opgepakt mooi in lijn is met de hun normale functie: ‘Het zit niet alleen in het gebouw’.

Ook nu verschillende activiteiten weer worden opgestart, blijven de bellers contact houden. Ze zijn zich er ook van bewust dat er een verwachting is ontstaan. Het mooiste zou zijn dat de ouderen weer aan hun vertrouwde activiteiten kunnen deelnemen en op die manier weer iets minder behoefte hebben aan het belcontact.

De medewerkers van De Spil weten niet hoe het op termijn gaat, maar voorlopig genieten ze van de rol die ze op zich genomen hebben.

Hulde voor deze inzet!

Om de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk en het belang ervan te belichten, werd tot de Lockdown door het Vrijwilligerspunt Dalfsen elke maand een vrijwilliger van de maand geselecteerd. Het thema is tijdelijk aangepast: Vrijwilliger in Coronatijd. Het Vrijwilligerspunt Dalfsen is een onderdeel van SAAM Welzijn.       

 Tekst en foto: Jaap Hadders

Artikel delen: