Lokale ondernemers: wij zijn geopend!

In deze tijd zijn er genoeg lokale ondernemers in de gemeente Dalfsen, die er de schouders onder zetten en op – soms zeer creatieve wijze – toch een veilige weg vinden om open te blijven, diensten en producten aan te bieden en zelfs extra service te bieden zoals bezorging en speciaal gecreëerde afhaalpunten. Om deze ondernemers een zetje in de rug te geven en tegelijkertijd mensen te informeren, willen we hun initiatieven hier volop onder de aandacht brengen.

1,5 meter afstand houden is weer verplicht

LANDELIJK – Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar.

Lees verder »

Aantal positief geteste mensen 31

DALFSEN – Aantal positief geteste mensen 31, dat is 5 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (26) Dit getal laat zien van hoeveel mensen op één dag gemeld is dat ze positief getest zijn op het coronavirus. Een deel van de meldingen zijn positieve testen van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Lees verder »

Besmettingen moeten omlaag:

LANDELIJK – Strengere regels om contacten te beperken. Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen.

Lees verder »

Coronatoegangsbewijs: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

REGIO – De coronamaatregelen versoepelen vanaf 25 september verder, maar nog wel mét de inzet van een coronatoegangsbewijs. De burgemeesters van IJsselland voeren volop gesprekken met de horeca. Over hoe we vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden elkaar kunnen helpen bij de landelijke regels en dan specifiek over het coronatoegangsbewijs.

Lees verder »

Corona actueel

Corona actueel

REGIO – Zelftesten voor alle huishoudens. Aantal besmettingen vandaag: 46. Aantal besmettingen afgelopen week: 442. De besmettingscijfers in onze regio zijn flink gedaald. Ondanks deze daling blijft het belangrijk dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden, testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht.

Lees verder »

Thuiswerken en frisse lucht

REGIO – Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel. Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij wordt gesproken over de situatie rond de COVID-19 pandemie.

Lees verder »

Dringend advies voor komende week: blijf thuis en laat je testen na risicovol contact

NEDERLAND – Iedereen die vorige week risicovolle contacten had, moet thuis blijven en zich laten testen. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op 12 juli 2021 na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst van het kabinet in deze recesperiode.

Lees verder »

Snelle toename besmettingen

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer. Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg.

Lees verder »

Op vakantie? Plan je coronaprikken slim!

Op vakantie? Plan je coronaprikken slim!

REGIO – Extra vaccins in IJsselland. Vanaf woensdag 7 juli kan de GGD in de regio IJsselland extra veel mensen vaccineren met BioNTech/Pfizer. Met het oog op de vroege vakantieperiode in de regio Noord heeft de GGD meer vaccins kunnen krijgen. Deze vaccins verdelen we over onze vaccinatielocaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle. Ben je nog niet tegen corona gevaccineerd?

Lees verder »

Nieuwe coronapeiling regio IJsselland

Nieuwe coronapeiling regio IJsselland

REGIO – Coronavirus bezorgt inwoners minder zorgen en stress. Vaccinatiepercentages:  81% van de deelnemers aan de coronapeiling uit regio IJsselland heeft al minstens één coronavaccinatie gehad. Dit blijkt uit de dertiende peiling van GGD IJsselland sinds voorjaar 2020. De grote meerderheid van de deelnemers (93%) heeft zich laten vaccineren of is van plan dit nog te doen, 3% twijfelt en 4% wil niet gevaccineerd worden.

Lees verder »