Bericht van de stichting Oekraïne

NIEUWLEUSEN – De stichting houdt ieder jaar in oktober een collecte om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor mensen in Oekraïne die dat heel hard nodig hebben.

Vanwege corona gaan we dit jaar niet huis-aan-huis, omdat we risico’s op besmetting bij onze collectanten en bij de mensen waar we aan de deur komen willen voorkomen. We hebben het geld echter wel heel hard nodig om te kunnen blijven helpen.

Daarom ontvangen wij graag uw bijdrage op bankrekening NL 54 RABO 03455 65754 t.n.v. Stichting Oekraïne Nieuwleusen met vermelding ‘voedselactie’. Bij voorbaat hartelijk dank. Let wel, de nood is hoog.

Artikel delen: