Jaarwisseling - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Jaarwisseling

LEMELERVELD – Decembermaand, waarin de zon maar luttele uren schijnt en vermoeit met een kop als vuur in de late namiddag zich te pletter valt op een wolk achter de horizon. Veel gezongen wordt er dezer dagen, met vertrouwde Jip en Janneke liederen op pakjesavond.

Zelfs overheden in al hun wijsheid meenden de grote kindervriend met vooral zijn- zwarte pieten- de deur te wijzen als onwelkome gasten . Echter in betrouwbare “wandelgangen” van ons dorp treft men maatregelen geen veeg of roet pieten toe te laten. De grote kindervriend zal de sinds al jaren in dienst zijnde personeel geen ontslag mogen geven. Op straffe met zijn afgeladen pakjesboot de Lemelerveldse wateren te moeten ontzeggen en rechts om keer te maken.

Door met kerstreces terug geroepen regeringsleiding breekt men zich dezer dagen in al hun wijsheid het hoofd over een beladen heikel aangelegenheid “ de kerstboom” Past het wel in deze multiculturele tijd het de naam kerstboom te dragen, laat staan noch een plaats te kunnen geven op het stad of dorpsplein? Geen referendum onder de bevolking, maar besloten ronde tafel overleg met hen in wiens land dit een onbekend fenomeen ja zelfs verboden is.. Op ons Kroonplein hopen wij op de jaarlijkse kerstboom als licht en hoop in onze donkere dagen te mogen begroeten. Even geen discussie over de ons wereldbedreigende corona verhalen.

Maar ook stromen vluchtelingen, onder hen een stel dat in hoge nood onderdak zocht daar het jonge hoog zwangere moedertje een kind ter wereld zou brengen.

Nee… nee, even niet van gedachten wisselen over dit jong aanstaande echtpaar op pad gestuurd door een grootheid gedreven tiran.

Bie oons…… liever nie heur, wie zit net te etten, bie de buurn achterumme hebt ze een grote schure vol heuij en stro daor kunt jullie wel slaopen . De schaopen holt oe wel warm des mooi met e nöm, of wie misschien wat te drinken hebt zeg ie, nee heur de aomd is nog lange. Misschien komme wie zelf wel te kort, daor is `t gat van de deure.

Zo gebeurn het jaorn eleen, maar in het Broenvenne van Broos Seeman van oonze tied, bie eigen volk as daor va en moe op disse lêtste aomd van het jaor bie één van de kinder gezelligheid zuukt. Mossen ule oe nie schaam um bie oons nog zo late an te beln, excuus anbien dèt mos ule um noch zo late op aoldejaors oaomd an de deure te kom. O ja de waagn hew ok al vol um straks naor de kerke te gaon dan hadde ulu völle eerder mun vraogen. In de schuure hier nöst bie de schaopen plek genog.

Wussen sie völle – Wie ze het stro in stuurn –

Laten wij toch elkaar een goed nieuwjaar wensen ondanks corona en ander ongemak.

Historische Werkgroep Lemelerveld
December 2020
H.Huisman

Artikel delen: