Historische naam op uw boerderij - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Historische naam op uw boerderij

DALFSEN – De Historische Kring Dalfsen wil de bewoners van de buitengebieden van Dalfsen en Nieuwleusen de kans geven om een historische naam op hun boerderij aan te brengen.

Het project “Boerderijnamen” wordt vanuit het Cultuurbeleid gemeente Dalfsen (DNA van Dalfsen) geïnitieerd met als doel is om waardevolle cultuur-historische eigenheid uit te dragen.

In Oudleusen is dit prachtige project reeds gerealiseerd en zijn verschillende historische boerderijen voorzien van een bord met naam van de boerderij. Daarom willen we de overige gedeelten gemeente Dalfsen ook deze kans bieden. Dit betekent dus de gemeente/gebieden Lemelerveld, Hoonhorst, Nieuwleusen, Broekhuizen, Ankum, Gerner, Oosterdalfsen, Welsum, Rechteren, Millingen, Hessum, Emmen, Marshoek en Lenthe.

Vanaf de middeleeuwen hadden vele boerderijen (erven) een naam. Dit was van groot belang want het was vaak de enige manier om een adres te hebben. Vanaf 1832 is het kadaster van kracht en zijn de boerderijen en kavels geregistreerd. Op deze kaart staan bijvoorbeeld namen van boerderijen en deze namen zullen in eerste instantie als uitgangspunt voor naamgeving dienen.
De werkgroep Boerderij- en Veldnamenonderzoek van de Historische Kring in Dalfsen is bezig met het vast leggen van deze kadastrale en historische gegevens van de boerderijen in het buitengebied van de gemeente. Hiermee bestaat de kans om niet alleen een historische naam op een boerderij te krijgen maar daarbij ook een document met gevonden historische gegevens van de boerderij.
Mocht u als eigenaar van een historische boerderij belangstelling hebben gaan we graag met u in gesprek. We zullen dan de details van de naamgeving en het vervolg met u bespreken. Dit bord wordt bekostigd vanuit het cultuurbeleid en wordt u na plaatsing eigenaar.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de Historische Kring Dalfsen

werkgroepbevn.@gmail.com

Abusievelijk er op het bericht “Historische naam op uw boerderij”, die we vrijdag 11 december j.l hebben geplaatst, een fout mailadres terecht gekomen en sturen we hierbij een correctie.

Inmiddels zijn er al een aantal meldingen binnen gekomen en deze aanmeldingen hebben we een mail gestuurd dat het ontvangen is. Mocht u een foutmelding krijgen willen we u verzoeken uw aanmelding te sturen naar werkgroepbevn@gmail.com
Onze excuses hiervoor.

Projectgroep Boerderijnamen

 

Artikel delen: