Carnaval - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Carnaval

DALFSEN – De Geoorde Fuut is een zeldzame kleurrijke broedvogel, ’s zomers te spotten in meren, vennen en plassen. In de winter concentreren de vogels zich, voor de rui, langs de kusten van West- en Zuid-Europa en op grote binnenlandse en ijsvrije meren.

De soort reageert sterk op nieuw ingerichte natte natuurgebieden, met een verhoogd waterpeil.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vissen, schelpdieren en insecten. Het zeldzame mooie rode oog is, naast het zogenaamde ‘oor’, een prachtig kenmerk. Hij wordt in de gemeente Dalfsen incidenteel waargenomen.

Artikel delen: