Kole-Mees - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Kole-Mees

DALFSEN – Vanwege zijn zwarte kop werd de de koolmees in het verleden ook wel “kole-mees” genoemd. De latijnse naam “Parus mayor” (grote mees) vestigt de aandacht op de grootte van deze soort.
De koolmees broedt in natuurlijke en kunstmatige holen in vrijwel geheel Europa, met uitzondering van IJsland. Omdat de soort gemakkelijk nestkasten accepteert, is het een van de best bestudeerde broedvogels geworden. Onze koolmezen zijn merendeels standvogels. Doortrekkers en overwinteraars van elders kunnen uit Oost-Europa komen.

Foto 1
Artikel delen: