Unieke foto - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Unieke foto

DALFSEN – Hallo Willy, ik heb bij pa een foto gezien van een winters tafereeltje aan de Vechtdijk voor het schip van Chris v.d. Vechte, die persoon links achter, met zwarte pet, is volgens pa Jans de Graaf. 3e van rechts is volgens m’n pa m’n ome Jan Snijder en pa staat er waarschijnlijk 2e van rechts.

Wie er verder op staan weet m’n pa niet exact (waarschijnlijk o.a. Jaap Cambier en Rika v.d. Vechte.)

Ingezonden de de groeten van
Peter Snijder

Artikel delen: