Sing-in Grote Kerk Dalfsen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Sing-in Grote Kerk Dalfsen

DALFSEN – Zondagavond 21 februari vindt er een live-stream Sing-in plaats vanuit de Grote Kerk in Dalfsen.

Deze Sing-in kan vanuit huis gevolgd en meebeleefd worden via www.pgdalfsen.nl: Kerkdienstgemist of Kerkomroep. Aanvang; 18.30 uur – inschakelen kan vanaf 18.20 uur.
Het thema is: Houd afstand – maar Hij is dichtbij. De liederen die ten gehore gebracht worden zijn bedoeld om thuis mee te zingen. Voor de kinderen zijn er mooie liederen gekozen en is er een kleurplaat passend bij een van de liederen te downloaden van www.pgdalfsen.nl. Tijdens de Sing-in kunnen zij die kleuren.
Medewerking wordt – op afstand – verleend door Mirjam Jansen (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar), Floris Meerveld (piano), Margo en Christine van den Brink (gitaar) en enkele gezinnen. Verzoeknummers opgeven voor deze Sing-in is niet mogelijk, maar wie een lied wil doorgeven voor een andere keer kan mailen naar: jetta@home.nl.
De collecte die anders gehouden zou worden is bestemd voor het Eetcafé van Er is Hoop Zwolle. Zij werken nu in coronatijd samen met het Leger des Heils dat met de soepbus gezonde maaltijden en soep uitdeelt aan mensen die veel op straat leven. Men kan doneren via het rekeningnummer van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen: NL66 RABO 0312806892 o.v.v. St. Er is Hoop Zwolle – Eetcafé, 21 februari.
Door de corona omstandigheden is het niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn in het kerkgebouw. Door thuis mee te doen hoopt men de verbondenheid te benadrukken. Samen zingen verbindt, ook als je fysiek niet bij elkaar bent.

Artikel delen: