Dalfsen van Boven Vechterweerd - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Dalfsen van Boven Vechterweerd

DALFSEN – VECHTERWEERD – De meest benedenstrooms gelegen stuw was die bij Vechterweerd. Deze stuw kwam in 1911 gereed. Oorspronkelijk bestond het afsluitmiddel van de stuwen uit stalen schuiven of schotten die met een kraan werden geplaatst en verwijderd. Hedendaags is het een moderne stuw die goed passeer baar is voor wandelaars en fietsers.

Sluiswachterswoning
De monumentale sluiswachterswoning bij Vechterweerd is gerenoveerd en ingericht om bezoekers te ontvangen en te vergaderen. Elke eerste zaterdag van de maand is de woning van 10.00 – 16.00 uur voor het publiek geopend. In de woning kunnen bezoekers informatie over de Vecht krijgen, er zijn leuke struinopdrachten voor buiten en men kan genieten van de omgeving van de Vecht.

Vispassage
Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. Tijdens deze reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. De afgelopen decennia werkten waterschappen hard om veel van deze obstakels te verwijderen of passeerbaar te maken. Ze bouwden onder meer vispassages; dat zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts. In 1987 is een vistrap naast de stuw aangelegd. (Bron WDO Delta)

Foto's 6
Dalfsen van Boven Vechterweerd - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Dalfsen van Boven Vechterweerd - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Dalfsen van Boven Vechterweerd - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Dalfsen van Boven Vechterweerd - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Dalfsen van Boven Vechterweerd - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Artikel delen: