Straks een nieuwe Lemelerberg

Straks een nieuwe Lemelerberg

LEMELERBERG – Veel reactie ook op Twitter over de bomenkap. Het moet eerst slechter worden maar daarna wordt het veel beter. Prachtige uitzichten, een nieuwe beleving van het gebied waarbij je op de uitgestrekte heide meer openheid ervaart en er meer (uit)zicht is op en naar de berg. Er is ook meer variatie in het landschap.

Ons ideale toekomstbeeld doet bovendien recht aan de historie van het landschap; de smeltwaterdalen, raatakkers, middeleeuwse wegen met karresporen en Park 1813. Zodat de bezoeker straks niet alleen hoogwaardige natuur ziet, maar ook meegenomen wordt in 4.000 jaar bewoningsgeschiedenis van de Lemelerberg.

Wanneer is er weer heide
Op basis van wat we verderop zien op de Lemelerberg weten we dat hier over drie tot vijf jaar een heidelandschap zal zijn met alles wat daarbij hoort: zandverstuivingen, gevarieerde heidevegetaties en vitale jeneverbesstruwelen.

Nu het bos verwijderd is, valt op hoeveel jeneverbessen er vrij komen te staan. Deze komen slechts op een aantal plekken in Nederland in zulke grote aantallen voor. Ook hebben we alweer boomleeuweriken en nachtzwaluwen gehoord. Met het juiste beheer ontstaat weer een gevarieerd landschap op de Lemelerberg met heide, zandverstuivingen én nog steeds volop gevarieerd bos.

Hoe vorkomen jullie dat er straks niet weer te veel bomen komen?
Dat gebeurt door intensief te beheren. Dit betekent dat de heide de komende jaren regelmatig gemaaid gaat worden. Ook wordt de schaapskudde uitgebreid voor extra begrazing en er is een actieve vrijwilligersclub die wekelijks de handen uit de mouwen steekt.

Kijk hier als je er veel meer over wil lezen

Artikel delen: