Rode rug - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Rode rug

DALFSEN – De grauwe klauwier is een vrij schaarse broedvogel in Nederland. De soort wordt vooral in de oostelijke helft aangetroffen, in droge, open gebieden met lage, doornige struiken en een goede populaties van insecten en kleine gewervelden.

De laatste jaren is de populatie gegroeid door lokaal herstel van kleinschalige open cultuurlandschap. Hij is dan ook volledig afwezig in gebieden, die door grootschalige landbouw worden gedomineerd.
Begin mei keert de soort terug van hun verblijf in Oost-Afrika en Arabisch Schiereiland. De soort is vrij zwijgzaam en wordt regelmatig pas in juni of juli ontdekt wanneer de ouders de uitgevlogen jongen voeren. Ook in ons Vechtdal is een ontmoeting met deze prachtige gekleurde vogels heel goed mogelijk. Wederom, opletten dus!

Artikel delen: