Twijfels bij nieuwe investeringen in Trefkoele+ - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Twijfels bij nieuwe investeringen in Trefkoele+

DALFSEN – Bij een ruime meerderheid van de raad bestaan twijfels over het voorstel om vier ton uit te trekken voor de herinrichting van kulturhus Trefkoele+. Deze investering is nodig om van Trefkoele+  ‘dé huiskamer van Dalfsen’ te maken als een plek waar het ontmoeten centraal staat. ‘Een kulturhus moet uitnodigen elkaar daar te zien en te spreken’, zo staat in het voorstel dat de raadscommissie dinsdagavond behandelde.

Over deze kulturhusgedachte zijn de raadsleden zondermeer positief. De meeste fracties hebben wel veel moeite met de hoogte van het gevraagde bedrag. ‘Is het verantwoord zeven jaar na de oplevering van Trefkoele+ al weer vier ton in het gebouw te steken’, zo vroegen meerdere fracties zich af. Alleen de fractie van D66 schaarde zich volmondig achter het voorstel, terwijl de fractie van de PvdA aangaf tegen het voorstel te zijn. De andere fracties beraden zich nog over hun definitieve standpunt.

Bij de bespreking kwamen veel vragen aan de orde: is het nodig dit bedrag in één keer te investeren; kan het ook gefaseerd en eventueel met zelfwerkzaamheid door de gebruikers worden uitgevoerd; moet je van een gebouw dat het goed doet een nog perfecter gebouw maken; ligt het gebrek aan ontmoeten aan het gebouw of heeft het te maken met de organisaties/mensen die er gebruik van maken en is er behoefte aan flexwerkplekken in Trefkoele+?

Een aantal fracties constateerde ook dat de gemeente nu wel geld wil vrijmaken voor een forse verbouwing terwijl de gemeentebegroting behoorlijk onder druk staat. Gelijktijdig moet er door organisaties als SAAM en Bibliotheek, die huurders zijn van Trefkoele+, flink worden bezuinigd. Hierdoor ontstaat volgens een deel van de raad een vertekend beeld over de financiële positie van de gemeente.

Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering op 26 april 2021.

Artikel delen: