Laatste nieuws N35 Wijthmen – Nijverdal

REGIO – Aanpak verbeteringen verkeersveiligheid gedeelten van N35 Wijthmen – Nijverdal. Een meerderheid van de betrokken bestuurders van het project Verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal heeft besloten welke van de geplande verkeersmaatregelen op dit deel van de N35 op korte termijn doorgang vinden. Dit besluit was nodig, na een akkoord tussen Rijk en de provincie Overijssel vorig jaar om de N35 groter aan te pakken.

Keuze maken
De eerder geplande verkeersveiligheidsmaatregelen binnen het project N35 Wijthmen-Nijverdal zijn daarom nog eens tegen het licht gehouden. Sommige kunnen nog wel, andere zijn niet meer zinnig. Na onderzoek hebben de meeste bestuurders gekozen voor een pakket maatregelen dat vanuit het oogpunt van kosten als veiligheidswinst nog verstandig is om uit te voeren.

Heino
In Heino-noord en Heino-Raalte zijn er bijvoorbeeld genoeg redenen om door te gaan met de geplande aanpak. Hier worden volgens planning oversteken en aansluitingen opgeheven en in plaats daarvan komen er bajonetkruispunten met meer ruimte voor opstellen van fietsers en afslaand verkeer. Ook komt er een nieuw stuk parallelweg.

Mariënheem
De oorspronkelijke maatregelen ten westen en oosten van Mariënheem vallen af. Hier stond ook de aanleg van twee bajonetkruispunten met meer ruimte gepland, maar het was niet zinnig om dit nog te doen. Ook in het licht van de studie naar een rondweg. De verkeerveiligheid in Mariënheem zal op de korte termijn met kleinschaliger, tijdelijke maatregelen worden verbeterd.

Overige knelpunten aanpakken
Rijkswaterstaat gaat de komende maanden samen met de regio onderzoeken waar nog meer maatregelen kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Zo zal er ook gesproken worden over de situatie bij Haarle. Verwacht wordt dat de bestuurders voor de zomer nog een besluit daarover kunnen nemen.

Planning
De planning voor de aanleg van de reeds geplande kruispunten in Heino-Noord en Heino-Raalte is als volgt:
2021 Bestemmingsplannen ter inzage
2022 Voorbereiding uitvoering en selectie aannemer
2023 Realisatie (met mogelijke uitloop naar 2024)

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, werken in dit project samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de leefbaarheid en doorstroming in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Artikel delen: