Witgesterde Blauwborst - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Witgesterde Blauwborst

DALFSEN – Weinig soorten zangvogels vertonen zo’n spectaculaire uitbreiding als de blauwborst. Ca 50 jaren geleden was deze soort vrij schaars. Gunstige vegetatiesuccessie en de blauwe dooradering van het cultuurland (sloten en wijken met overjarig riet) natte natuurontwikkelingsgebieden en aanleg kleinere moerassen zorgden voor deze positieve ontwikkeling.

Ook een nat winterseizoen in hun overwinteringsgebied, de Sahel, lijkt erg gunstig te zijn. Zingt, af en toe in een zangvlucht, een vrij krachtig gevarieerde en zeer vrij gecomponeerde zang met fluitende en krassende tonen. Hoewel spaarzaam komt de soort ook in Dalfsen voor.

Jos Scholten

Artikel delen: