Minder woningen in Oudleusen - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Minder woningen in Oudleusen

DALFSEN – De gemeente gaat er vanuit dat de behoefte aan nieuwe woningen in Oudleusen lager is dan eerst gedacht. De gemeente heeft het aantal te bouwen woningen voor de komende tien jaar in overleg met de provincie Overijssel verlaagd van 40 naar zo’n 25 woningen. Gemiddeld kunnen er in Oudleusen 2 tot 3 woningen per jaar worden gebouwd aan de noordrand van de Muldersweg.

Dit staat in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties die de raadscommissie maandagavond besprak. Een aantal fracties verbaasde zich over de nieuwe cijfers. Volgens zowel Betsy Ramerman (CDA) als Luco Nijkamp (ChristenUnie) is er vanuit Oudleusen veel meer vraag naar woningen dan de nu voorgestelde aantallen. Er is volgens hen vooral behoefte aan kleinere kavels en woningen voor starters. Zij drongen er bij de wethouders André Schuurman en Ruud van Leeuwen op aan de behoefte beter in beeld te brengen en hierover in gesprek te gaan met Plaatselijk Belang Oudleusen.

Artikel delen: