Gemeente werkt aan nieuw subsidiebeleid

Gemeente werkt aan nieuw subsidiebeleid

DALFSEN – De raadscommissie is maandagavond akkoord gegaan met de Kadernota subsidiebeleid gemeente Dalfsen 2022 tot en met 2025.

In de nota zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van het gemeentelijk subsidiebeleid, uitgewerkt. De commissie concludeerde vorig jaar onder meer dat de ontvangers van subsidie over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de subsidies die de gemeente verstrekt. Maar ook stelde de commissie vast dat de bestaande algemene subsidieverordening niet meer actueel is en dat er teveel ingewikkelde beleidsregels zijn. Andere conclusies van de commissie: sommige subsidies zijn historisch gegroeid, bij verstrekte subsidies wordt niet altijd een koppeling gemaakt met de doelstellingen die de gemeente wil bereiken, het is lastig om maatwerk te leveren en voor nieuwe aanvragers is het niet heel gemakkelijk de juiste ingang bij de gemeente te vinden.

De kadernota is de aanzet om dit anders te gaan doen. De nota dient als kapstok voor een helder, inzichtelijk en transparant beleid. De gemeente wil met subsidies vooral sturen op het te behalen doel en niet op ‘hoe’ organisaties dit resultaat willen bereiken. Bij de bespreking vroeg de raad aandacht voor een zorgvuldige overgangsperiode van het oude naar het nieuwe subsidiebeleid. Ook werd er op aangedrongen indirecte subsidies inzichtelijk te maken en verleende subsidies op te nemen in een openbaar register.

De volgende stap is dat er in oktober 2021 een nieuwe algemene subsidieverordening aan de raad wordt voorgelegd. Deze verordening treedt een jaar later (op 1 november 2022) in werking. Zo kunnen de organisaties, die subsidie ontvangen, zich gedegen voorbereiden op de nieuwe subsidieregels.

Artikel delen: