Omgevingsvisie Dalfsen: gemeenteraad aan zet om keuzes te maken

Omgevingsvisie Dalfsen: gemeenteraad aan zet om keuzes te maken

DALFSEN – Meer woningen, meer bedrijventerreinen, meer speelplaatsen, meer natuur, meer groen, meer duurzaamheid, meer fietspaden en nog veel meer. ‘Van alles meer’, dat is kort samengevat de opbrengst van de digitale bijeenkomsten en de enquête die de gemeente Dalfsen vorig jaar heeft gehouden over de nieuwe Omgevingsvisie.

Deze visie beschrijft hoe de gemeente Dalfsen er in de toekomst moet uitzien.

Wethouder André Schuurman is blij met deze oogst maar het is nu aan de gemeenteraad om keuzes te maken. Als schot voor de boeg geeft hij alvast aan dat er vooral begrip voor elkaar moet zijn en dat er niet aan valt te ontkomen om de beschikbare ruimte meervoudig te gebruiken.

De raad bespreekt op 31 mei de resultaten van de enquête waaraan bijna 500 inwoners hebben meegedaan. Ook de uitkomsten van de themasessies (economie, landbouw, platteland, samen wonen en leven) en de bijeenkomsten per dorpskern komen dan aan de orde.

Voor de Omgevingsvisie werkt de gemeente met een viertal deelgebieden: Groots Platteland (Nieuwleusen/Oudleusen en omgeving), Vertier rond de Vecht (Dalfsen, Ankum en omgeving), Lommerijke landgoederen (Hoonhorst, Hessum, Vennenberg en omgeving) en Landelijk Lemelerveld (kern Lemelerveld en omgeving). Op de bijgevoegde waardenkaart staan symbolen van plekken en gebieden die iedere Dalfsenaar kent en waar Dalfsen ook buiten haar gemeentegrenzen om bekend is.

Per deelgebied zijn nu de ambities opgeschreven. Nadat de concrete ‘opgaven’ per deelgebied door de raad zijn besproken volgt de verdere uitwerking in de Omgevingsvisie die volgend jaar wordt vastgesteld.

Artikel delen: