Bijenspecht - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Bijenspecht

DALFSEN – De bijeneter heeft in sommige streken van Europa de bijnaam, bijenspecht. Waarschijnlijk omdat de vogel met zijn lange snavel bijen uit de boombast klopt. De soort heeft zijn voornaamste verspreidingsgebied rond de middellandse zee en vermijdt hogere bergen. Broedt in open landschappen waar grotere insecten voorhanden zijn en nestelt in steile rivieroevers met los zand. Soms met tientallen tegelijk.

In Duitsland zijn de aantallen, mede door het warmer worden van het klimaat, spectaculair gestegen van het 1e broedgeval in 1990 tot ca 2.500 in 2020. In Nederland blijven wij steken op ca 5-10 broedgevallen.
Mits de recreatiedruk in ons Vechtdal niet te groot wordt is het denkbaar dat in de steile oeverwanden van de Vecht als broed locatie zullen worden gebruikt. Maar (massa)recreatie en natuurwaarden gaan beslist niet hand in hand. Enige matiging van water recreatie op de Vecht zal ongetwijfeld bijdragen aan een ontmoeting met deze kleurrijke gast uit het zuiden.

Artikel delen: