Nieuwe woningen in Dalfsen-West èn in Dalfsen-Noord

Nieuwe woningen in Dalfsen-West èn in Dalfsen-Noord

DALFSEN – Nieuwe woningbouw komt, als het aan burgemeester en wethouders ligt, in de toekomst niet alleen aan de westkant van de kern Dalfsen maar ook in het nu nog vooral agrarische gebied ten noorden van de Vossersteeg. Dit antwoordde wethouder Ruud van Leeuwen maandagavond op vragen van Luco Nijkamp (ChristenUnie).

Daarmee nam Van Leeuwen alvast een flinke voorschot op de discussie die de raad komend najaar bij de vaststelling van de Omgevingsvisie gaat voeren over de definitieve uitbreidingsrichting van de kern Dalfsen. Het is dus niet òf Dalfsen-West òf Dalfsen-Noord maar beide gebieden zijn nodig om te voldoen aan de grote vraag naar woningen. Enkele fracties hebben eerder dit jaar al aangegeven een duidelijke voorkeur te hebben voor alleen Dalfsen-Noord in plaats van Dalfsen-West.

De raadscommissie stemde maandagavond in met het voorstel om gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen op de gronden in Dalfsen-Noord. Dit is het gebied dat ligt tussen Engellandweg, Koesteeg, Vossersteeg en Leemculeweg. Eigenaren die hun grond willen verkopen moeten dit eerst aan de gemeente aanbieden. Zo wil de gemeente voorkomen dat nog meer grond in eigendom komt van speculerende ontwikkelaars. Nu al is zestien procent van het gebied met een omvang van 38 hectare in bezit van speculanten.

Artikel delen: