Dalfsen zet rem op huishoudelijke hulp

Dalfsen zet rem op huishoudelijke hulp

DALFSEN – In plaats van een algemene regeling voor Hulp bij het huishouden komt er in de gemeente Dalfsen vanaf 2022 een maatwerkregeling voor huishoudelijke hulp. Een ruime meerderheid van de raadscommissie ging maandagavond akkoord met het strenger beoordelen van aanvragen.

De fractie van de PvdA is tegen het voorstel. ‘Het staat op gespannen voet met ons streven om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen’, aldus José Eilert. Zij drong er op aan creatief en met lef te zoeken naar alternatieven. Wethouder Jan Uitslag gaf aan dat de wet dit niet toestaat en dat hij als ‘wethouder’ de wet moet uitvoeren.

Met de maatwerkvoorziening wil Dalfsen bereiken dat hulp in het huishouden alleen wordt toegekend aan inwoners die dat ook echt nodig hebben. Het komt nu voor dat mensen gebruik maken van de regeling, terwijl bij een uitgebreider onderzoek naar iemands beperkingen de hulp niet zou zijn toegekend. Ook mensen met hogere inkomens doen een beroep op de regeling en dat is volgens meerdere raadsfracties nooit de bedoeling geweest.

Voor bestaande cliënten komt er in 2022 nog wel een overgangsperiode.

De wijziging moet voor de gemeente uiteindelijk een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n 115.000 euro. De extra kosten die de gemeente maakt voor de invoering van de maatwerkregeling zorgen ervoor dat deze besparing pas vanaf het derde jaar voor het eerst volledig is te zien.

Artikel delen: