Dalfsen blijft gaan voor 100% lokaal eigendom bij energietransitie - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Dalfsen blijft gaan voor 100% lokaal eigendom bij energietransitie

DALFSEN – ‘Wij doen het in Dalfsen zelf’.  Met deze woorden benadrukte Leander Broere (PvdA) maandagavond in de raadscommissie het belang van honderd procent lokaal eigendom bij de grootschalige opwek van duurzame energie.

Ook andere fracties reageerden op het voorstel van wethouder André Schuurman om te gaan voor minimaal vijftig procent lokaal eigendom. De raad heeft een jaar geleden al een motie aangenomen om te streven naar honderd procent lokaal eigendom en zeggenschap om daarmee het draagvlak voor de energietransitie bij de inwoners te vergroten.

De raadscommissie besprak het voorstel met uitgangspunten voor initiatiefnemers die zonneparken en windmolens willen bouwen. Daarbij wil de gemeente nu alvast de gebieden aanwijzen waar duurzame energie niet grootschalig mag worden opgewekt. In deze ‘uitsluitgebieden’ die landschappelijke waardevol of ecologisch kwetsbaar zijn komen geen zonneparken en windmolens. Het gaat om de gebieden met bestemmingen en aanduidingen van natuur, agrarisch met waarden, landschapselement, verkavelingsstructuur, milieuzone grondwaterbescherming en luchtverkeer. De benadering om ‘uitsluitgebieden’ aan te wijzen kreeg de steun van de raadscommissie.

Nadat de ‘uitsluitgebieden’ zijn aangewezen volgt een integraal onderzoek naar de gebieden waar zonneparken en windmolens wel mogelijk zijn. De raadsleden wilden wel weten hoe inwoners bij deze volgende stap worden betrokken. Als inspreker namens de Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West had Martien Hagoort er al op aangedrongen te werken met integrale gebiedsplannen voor de zoekgebieden. Nog voor de raadsvergadering van 21 juni komt wethouder André Schuurman met een memo over de bewonersbetrokkenheid.

Artikel delen: