Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim

Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg

HOONHORST – Vanaf de kern Hoonhorst wandelen in oostelijke richting, dus waar de zon opkomt en gaan in de richting van het Duitse Essen zoals de Koningsweg. Een wandeling van 11,4 km door historische natuur. Start op het Kerkplein, Kerkstraat..

De Kerkstaat gaat over in de Oude Vechtsteeg, oorspronkelijke was dit een onderdeel van een Koningsweg, met direct links huize en landgoed de Hoonhorst (1).  De zandweg volgen langs de heuvel (horst) waar Hoonhorst zijn naam aan heeft te danken.

Iets verder buiten het dorp rechts een wederopbouw boerderijtje, dit is de locatie waar oorspronkelijk huis of havezate Hoenhorst of Hoonhorst heeft gestaan en rond 1800 is afgebroken (2). De grachten zijn rond 1830 gedempt. Het zand hiervoor is afkomstig door de uitloop van de heuvel (horst) aan de rechterzijde langs de weg af te graven(3), vandaar dat hier een vrij rechte rand is ontstaan. De weg ligt lager dan het bos, dit is mede het gevolg van het eeuwenlang gebruik en onderhoud van deze weg wat ook heeft gezorgd dat veel zand werd verstoven.

Dit is vrijwel over de gehele lengte van de Oude Vechtsteeg te zien, de aanliggende landerijen liggen soms fors hoger dan de weg(4), in het laatste deel rechts bijna een meter (5). Dit zijn de esgronden die rond oude boerderijen lagen, waar mest gemengd met heide- of veldgras plaggen vanuit de potstal eeuwen lang op het land werd aangebracht als bemesting. Volg de weg tot het eind.

Bij de boerderij aan de overkant van de verharde weg is nog een potstal aanwezig die ook op de lijst staat van rijksmonumenten(6). (Aanbouw boerderij, zie ook de steunberen.) Hier gaat u naar links en na 50 meter rechts de Oude Vechtsteeg vervolgen, nu smal bospaadje(7). Hier is ook duidelijk de diepe verstuiving van een uitgereden weg te zien, naastgelegen grond meer dan anderhalve meter hoger. Eeuwenlang werden landbouwgoederen en met ossen- of paarden – en handkarren vervoerd vanaf het Hof Ierthe naar het klooster in Essen. Het vee veelal lopend, naar het volgend Hof, die lagen op daags-afstaand van elkaar (te voet). In dit geval was het Hof Archem bij Ommen.

Steek de brede zandweg, de Bergerallee over. Bij de eerstvolgende afbuiging is in het landschap recht voor u (8) nog te zien dat de historische weg mogelijk rechtdoor heeft gelopen, nu een dichtgegroeide singel, maar overal in die singel is goed de mogelijk oorspronkelijke uitgestoven weg terug te vinden(9). Doch is later de weg over het hoger gelegen land (10) gelegd om modderproblemen te voorkomen en komt nu uit bij de Rietmansweg.

(De weg naar links (11) was de oorspronkelijke weg  van Hoonhorst naar Dalfsen en komt nu uit bij het spoor, maar liep van oorsprong rechtdoor (Kerkdijkje (12) richting de Rechterensedijk en naar het grote veer).

Wij gaan  de Koningsweg rechtuit (13) vervolgen en dit is de Millingersteeg welke voor het hof van Millingen naar links afbuigt en verder gaat als Houtmars.

Deze weg vervolgen wij en steken de (Mars)wetering over, direct na het bos heeft tot midden vorige eeuw nog een huis gestaan en ik herinner mij kippenhokken(14). Die kippenhokken zijn in de vijftiger jaren nog gebruikt als noodwoning voor de familie van Bennekom, die later een boerderij hebben betrokken aan het toen net ontgonnen gebied aan de Venneweg.

Op het eind van de Houtmars komen we op de Diezerstraat en gaan naar links.

In de volgende bocht, gaan we rechtsaf een doodlopende weg is en na de slagboom linksaf. Zodra we de verharde weg in beeld hebben stopt onze route van de Koningsweg, (Die gaat verder via de schaapskooiweg en onder langs de Lemelerberg richting Archem) Wij gaan hier rechts tussen twee eiken langs de zitbanken een smal bospaadje(15) in en volgen het pad over de hoge, soms wel heel hoge stuifwal. Het hele gebied aan de linkerzijde, was tot de Lemelerberg  voor 1700 een groot heideveld en woeste grond, met heel veel zandverstuivingen.

Stuifwallen, ofwel sticke wallen zijn in vorige eeuwen aangelegd ter bescherming van achter liggende gebieden.  In lange rijen werden er takken in de grond gezet om stuifzand uit het oosten tegen te houden, elk jaar weer opnieuw zodat de wal steeds hoger werd. Ook werd en hier gebruik gemaakt van zandhaver, een haversoort die diep wortelt en stevig was om zand tegen te houden. Boeren uit de omgeven waren verplicht zandhaver te verbouwen en mee te helpen aan deze wallen. Het bos rechts(16) van het pad is pas ingeplant rond 1960, ik herinner mij dat dit nog in gebruik was als bouwland. Nu forse bomen van 60 jaar oud.

Wij blijven de wal volgen tot er een dikke eik precies recht voor u staat en er een klein paadje aan de rechterzijde,  maar hier gaat u links van de wal af naar beneden en steekt de brede zandweg schuin over, daarna volgt u het brede pad naar rechts en op het eind weer naar links. Links ziet u een mooie exemplaar van een vliegden(17) uit de periode van voor de ontginning. Het overig bosgedeelte bestaat uit productiehout, destijds, twee helft 19e eeuw vooral geplant als hout voor de mijnbouw.

Op het eind komt u uit op de Heideweg. Dit was tot ongeveer 1980 nog een openbare weg, maar net als zoveel wegen in het buitengebied aan het wegennet onttrokken, hier gaat u naar rechts, links(18) ziet u nog een bosgedeelte wat nooit ontgonnen is, van oorsprong een mooi heideveld met vliegdennen, nu door gras overwoekerd. U komt uit op de Diezerstraat en gaat naar links en volgen tot de Rietmansweg, die gaat u in.

Links ziet u op enige afstand van de weg een oud gerestaureerd boerderijtje waar alle oude schuren en stallen pas zijn gesloopt en in het programma “rood voor rood” en is ruimte gemaakt voor 2 extra woningen(20). Rechts ziet u een iets te laat gesnoeide, maar mooie lindelaan.  Volg de verharding tot de beuken en ga na de wetering links het Willemspad in(21). Een prachtig nieuw natuurgebied aan de oevers van de Marswetering en de doorgang van de nieuw gegraven delen met vistrappen.

U komt weer uit op de Bergeralle en gaat naar links, op het eind van de beuken gaat u rechts een smal paadje in en komt langs Jans bankje(22). Bij de verharde weg (Heinoseweg) blijft u vóór de sloot en gaat naar rechts, de Marwetering steekt over en gaat om de slagboom heen om het pad langs de sloot te vervolgen(23).  Op het eind kunt u voorzichtig de verharde weg oversteken en loopt u rechtdoor richting huis Den Aalshorst. Dit bosgebied is het Engelsewerk, een prachtig wandelgebied.(24)

Nu bent u bij de Voorwatergracht(25) aangekomen, die tot midden vorige eeuw vooral werd gebruikt om dennenhout te wateren en geschikt te maken bij de bouw van boerderijen en schuren. Op het rechter bouwhuis staat een klokkentorentje, die altijd om 12 uur werd geluid, zodat de veld- en bosarbeiders wisten wanneer het 12 uur is.

Hier gaan we naar rechts richting twee historische boerderijen. De linker boerderij is de plaats waar de historie van de Aalshorst ligt, boerderij Veldinck(26), nu de De Brink, die is al genoemd vanaf ongeveer 1400. Ook is hier in dit gebied een marmeren slijpsteen gevonden uit de steentijd van ongeveer 5000 tot 2000 voor Chr.  Dit alles te lezen in het  nieuwe boek Den Aalshorst.

De weg vervolgen en in de bocht gaat u naar links en volgt de oranjerode pijltjes van het wandelroute netwerk die u via de Oude Vechtsteeg weer terugbrengt naar Hoonhorst.

U heeft er nu een wandeling opzitten van 11,4 km en kunt uitrusten op het terras bij Kappers. Ik hoop dat u van de wandeling heeft genoten.

WvdV

Foto's 14
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Wim
Foto: Wim
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Willy
Foto: Willy
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Willy
Foto: Willy
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Willy
Foto: Willy
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Willy
Foto: Willy
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Willy
Foto: Willy
Wandeling Oude Vechtsteeg, met geschiedenis Koningsweg - Foto: Willy
Foto: Willy
Artikel delen: