Heidehipper - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Heidehipper

DALFSEN – In de tijd dat de tapuit nog redelijk verspreid in Nederland broedde is de bovengenoemde naam ontstaan. Ze hebben een voorkeur om op kluitjes, terreinbobbels en paaltjes te staan. Bij het opvliegen is opeens de wit-zwarte staart als een knipperlicht zichtpaar. Ze maken graag gebruik van droog open terrein.

Konijnen creëerden door begrazing zogenaamde tapuitenveldjes. Het verdwijnen van de konijnen, vermesting en verzuring door de landbouw, industrie en verkeer zorgden voor verruiging van de vegetatie. Hierdoor werden gebieden ongeschikt voor de tapuit.
Er zijn gelukkig initiatieven genomen om weer geschikte broedlocaties te realiseren.

Onze broedvogels overwinteren in het westen van de Sahel, en keren eind maart weer terug naar ons land om begin september de terugreis te beginnen. Zeker tijdens de perioden van trek zijn zij ook in onze gemeente te spotten.

Jos Scholten

Artikel delen: