Veldhoen of wel Patrijs - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Veldhoen of wel Patrijs

DALFSEN – Patrijzen zijn korte gedrongen plattelandsvogels, met korte vleugels en een snorrende vleugelslag. Het mannetje van het paar op de foto heeft een bruin buikschild. Het zijn standvogels die verborgen leven. In de winter vormen ze familieverbanden die zwerven rond de broedplaatsen. Tegenwoordig sterk afhankelijk van akkerbouw, het liefst afgewisseld met extensieve graslanden, ruigte en struweel.

 

Soort kamt met zelfde problemen zoals veldleeuwerik, grauwe gors namelijk intensivering van de landbouw. In de Achterhoek hebben vogelaars, boeren en jagers succesvolle initiatieven genomen om het landschap patrijsvriendelijk te maken. Zoals uit de foto blijkt zijn ze nog aanwezig in Dalfsen.

Ingezonden door vogelkenner Jos Scholten

Artikel delen: