Een erfrechtadvocaat staat bij wanneer een nalatenschap complex is

Een erfrechtadvocaat staat bij wanneer een nalatenschap complex is

NEDERLAND – Iedereen maakt het een aantal keren mee in zijn leven: een dierbaar persoon verliezen.

Er komt in die periode veel op je af. Je zit in de rouw en hebt veel emoties om te verwerken, maar tegelijkertijd is er veel dat geregeld moet worden rondom de erfenis. Als erfgenaam ben je namelijk verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Vaak is zo’n nalatenschap complexer dan je verwacht. Het laatste wat je wilt is dat er ruzie over de erfenis ontstaat, maar toch is dit helaas aan de orde van de dag. Dat geeft vaak nog meer verdriet en kan voor wrijving zorgen tussen de verschillende erfgenamen. Kom je in zo’n situatie terecht, dan kan een erfrechtadvocaat je helpen.

Kennis van erfrecht
Onder een nalatenschap valt het vermogen dat de overleden persoon achterlaat wanneer hij of zij sterft. Het gaat om bezittingen, geld, maar mogelijk ook schulden die de overledene bij leven maakte. Bij een nalatenschap krijg je te maken met het erfrecht, dat onderdeel is van het burgerlijk recht. Van oudsher is dit het terrein van notarissen, maar tegenwoordig zijn er ook advocaten die zich in dit gedeelte van het burgerlijk recht specialiseren. Deze erfrechtadvocaten hebben de kennis die onmisbaar is bij het afwikkelen van een nalatenschap. Vooral wanneer er problemen ontstaan of de erfenis complex van aard is kunnen zij met raad en daad bijstaan.

Verwerpen, zuiver of beneficiair aanvaarden
Als erfgenaam zijn er verschillende keuzes die je kunt maken. Je kunt ervoor kiezen een erfenis te verwerpen, zuiver te aanvaarden of beneficiair te aanvaarden. Je bent dus niet verplicht de erfenis te aanvaarden. Wanneer je de nalatenschap zuiver aanvaardt, heb je recht op jouw aandeel in de goederen van de nalatenschap, maar moet je ook de schulden dragen. Het betekent ook dat je met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van die nalatenschap als er te weinig in de nalatenschap zit. Zijn er schulden, dan is het soms verstandig de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiair aanvaarden accepteert de erfgenaam de nalatenschap, maar is hij of zij in beginsel alleen aansprakelijk voor de schulden van die nalatenschap voor zover er baten in die nalatenschap zitten. Zijn de schulden groter dan de baten, dan hoef je dit gat niet met privévermogen te dichten.

Vereffenen na beneficiair aanvaarden
Als je de nalatenschap beneficiair aanvaard hebt, ben je verplicht de erfenis volgens de wettelijke regels af te wikkelen. Dit wordt ook wel het vereffenen van de nalatenschap genoemd. Wat er moet gebeuren om dit volgens de wet goed te doen is afhankelijk van verschillende factoren. Ook hierbij kan het echter voorkomen dat de situatie complexer is dan verwacht. De erfgenamen moeten de erfenis namelijk samen vereffenen, en soms maakt een conflict dit vrijwel onmogelijk. In dat geval kan er een professionele vereffenaar benoemd worden. Ook in die situaties ben je gebaat bij de ondersteuning van een erfrechtadvocaat. Aarzel dus niet een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen wanneer een conflict ontstaat. Je staat er niet alleen voor.

Artikel delen: