Eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Laat u begeleiden door Xs2more 

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Laat u begeleiden door Xs2more 

Het kan iedere werkgever overkomen: een werknemer die ziek uit dienst gaat. U betaalt de ziektewetuitkering in het geval dat u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Tot uiterlijk 104 weken, bent u tevens verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer. In dat tijdsbestek zijn er tal van wetten en regels waaraan u zich moet houden. Pas achteraf worden die door het UWV getoetst. Om hoge extra kosten te voorkomen, is het van groot belang om goede begeleiding te bieden en op de juiste manier een dossier vast te leggen. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, is het raadzaam om u te laten begeleiden door experts.

De juiste begeleiding

De arbeidsdeskundigen van Xs2more bieden deze begeleiding en helpen uw voormalig werknemer bij het vinden van passend werk. Op die manier bespaart u aanzienlijk op uitkeringskosten. Het is zaak om de kosten beheersbaar te maken omdat instroom in de Ziektewet nu eenmaal niet altijd is te voorkomen. Zodra die vanuit uw organisatie in de Ziektewet terecht komt, is het belangrijk dat een arbeidsongeschikte medewerker de juiste re-integratiebegeleiding krijgt. Door de arbeidsdeskundigen van Xs2more te raadplegen, bent u verzekerd van de juiste begeleiding die leidt tot beheersing van de schadelast.

Kosten beheersen

De meeste werkgevers beschikken zelf niet over de expertise of hebben niet de juiste mensen in dienst om een dossier vast te leggen en begeleiding te bieden. Omdat Xs2more expert is op het gebied van het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager, re-integratie bij arbeidsongeschiktheid en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid, staat u er gelukkig niet alleen voor. De arbeidsdeskundigen kunnen u exact uitleggen wat uw verplichtingen inhouden. Uiteraard kunnen ze u vertellen hoe u die zelf kunt uitvoeren. Waar u dat wenst, kunnen zij de begeleiding en beoordeling ook van u overnemen. Vanzelfsprekend is er aandacht voor uw belang om de kosten beheersbaar te maken en te houden. Bovendien betekent de dienstverlening maatwerk voor u en (ex)-werknemer.

Inspanningen voor re-integratie

Bij de begeleiding van de re-integratie is het essentieel om alle gegevens vast te leggen in een dossier dat uitstekend is opgebouwd. De inspanningen en de beoordelingen die voor de re-integratie worden verricht, dienen begrijpelijk, inzichtelijk en logisch te zijn. Dat is voor zowel het eerste spoor traject als het tweede spoor traject van kracht. Door de begeleiding van Xs2more is een minimale schadelast voor u als werkgever gegarandeerd. Daarbij komt dat uw (ex)-werknemer bij een goede kans op ander werk, de grootste kans heeft op een snel herstel van zijn gezondheid. Vanzelfsprekend geeft dat de beste kans op het verminderen van de schadelast.

Artikel delen: