Gerard Waanders: menselijke maat ontbreekt bij Dalfser politici

Gerard Waanders: menselijke maat ontbreekt bij Dalfser politici

DALFSEN/NIEUWLEUSEN – Gerard Waanders woont al vijftig jaar met veel plezier in de Oranjebuurt in Nieuwleusen. Toch zit het hem dwars dat bij Dalfser wethouders en raadsleden de menselijke maat ontbreekt. Ook is Waanders ontevreden over de gebrekkige communicatie van de gemeente met haar inwoners. Hij is al jarenlang, zonder een voor hem bevredigend resultaat, in gesprek met de gemeente Dalfsen over het snippergroenbeleid.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 doet Waanders het verhaal over zijn persoonlijke ervaringen met de gemeente uit de doeken om daarmee wethouders en raadsleden een spiegel voor te houden. Daarbij benadrukt hij dat het hem niet gaat om het bedrag dat hij per jaar betaalt voor een stukje grond.  Hij wil vooral aandacht vragen voor de manier waarop de gemeente met inwoners omgaat en hoe star eenmaal vastgesteld beleid kan uitpakken.  Waanders steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij hoopt dat er na de verkiezingen van 2022 een frisse transparante politieke wind gaat waaien in Dalfsen.

Als het gaat om het stuk openbaar groen achter zijn woning aan het Alexanderplein vindt Waanders dat de gemeente onvoldoende kijkt naar de Oranjebuurt vanuit het verleden. Volgens hem meet de gemeente met twee maten en wordt niet iedereen gelijk behandeld. Hij huurt zelf de grond voor een kleine vaste jaarlijkse vergoeding van de gemeente. Andere bewoners kunnen de groenstrook zonder huurovereenkomst vrij gebruiken of zijn door verjaring eigenaar geworden. Achter de woningen staat ook nog eens een hekwerk met beplanting dat door de gemeente niet wordt onderhouden.

Om aan deze situatie een einde te maken heeft Waanders tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de raadsfracties van de politieke partijen, de wethouders Ruud van Leeuwen en André Schuurman van Gemeentebelangen en burgemeester Erica van Lente. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft hij geprobeerd om alle stukken boven water te krijgen. Dat lukte maar gedeeltelijk omdat een deel van de gevraagde informatie niet meer aanwezig is in het gemeentearchief. Oudere stukken zijn op grond van de Archiefwet al vernietigd.

Een ingediende klacht over het snippergroenbeleid van wethouder Van Leeuwen is eind juni ongegrond verklaard door burgemeester en wethouders. Daarbij gaat het college uitgebreid in op de uitvoering van het snippergroenbeleid met als conclusie dat er geen sprake is geweest van een willekeurige behandeling van Gerard Waanders. Wel betreurt het college het ‘ten zeerste’ dat personen die een gemeentelijke strook grond jarenlang oneigenlijk hebben gebruikt door verjaring alsnog eigenaar zijn geworden van de groenstrook. Dit is voor het college echter geen aanleiding om iedereen die wel altijd netjes huur heeft betaald alsnog uit coulance tegemoet te komen. Een uitzondering maken op het gemeente brede beleid past volgens het college niet in het door de raad vastgestelde beleid.

Of hiermee voor Waanders de kous af is laat hij in het midden. Zijn hoop is nog een beetje gevestigd op burgemeester Erica van Lente. Zij gaf tijdens het gesprek met Waanders aan wel te willen ingaan op een uitnodiging om een keer een kijkje te nemen in de Oranjebuurt.

Een gang naar de Overijsselse Ombudsman sluit Waanders ook niet uit.

Artikel delen: