Blauwwickel - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Blauwwickel

DALFSEN – De boomvalk, op de foto lastig gevallen door een gaai, dankt zijn groningse bijnaam aan zijn donkerblauwe rug. Het is een schaarse broedvogel in Nederland. Broedt het liefst in bossen nabij, insectenrijke, open landschappen. Door predatiedruk van de havik broedt de soort steeds meer in hoogspanningsmasten.

Het is een uitgesproken trekvogel met winterkwartieren in Zuid-Afrika. Zij vertrekken vanaf eind augustus/september om op zijn vroegst medio april van het volgend jaar weer (ook in Dalfsen) te verschijnen. Uit gegevens van vogels, die zijn voorzien van een zender, blijkt dat de heen-, en terugreis ca 20.000 km bedraagt waarbij nog ca 10.000 km wordt rond gezworven.
Boomvalken eten kleine zangvogels en grote insecten. Ten gevolge van de sterke vermindering van prooidieren is er sprake van een krimpende populatie in Nederland.
Omdat de noordelijke vogels op hun trek ons land aandoen is een ontmoeting in het veld heel goed mogelijk. Dus weer opletten.

Jos Scholten

Artikel delen: