Nieuwe infrastructuur Wijthmen

Nieuwe infrastructuur Wijthmen

WIJTHMEN – Na 2010 is de N35 tussen Zwolle en Wijthmen verbreed. Dat heeft gevolgen voor de parallelle structuur: hoe ga je die verder vorm geven? Het dorpsplan voorziet dat er naast de N35 woningen gebouwd worden met de mogelijkheid van bedrijvigheid aan huis. Er is ook sprake van landbouwverkeer langs deze route. En voor de gedachtebepaling: de parallelweg sluit aan op de geplande hoofdfietsroute tussen “Raalte en Zwolle” (die dus aan de overzijde voor Café De Mol langs loopt).

De tweede verandering is de omlegging van de Kroesenallee. De gemeente is een heel eind gevorderd met de voorbereiding op besluitvorming door de raad. De Kroesenallee wordt naar links afgetakt – vanaf Dalfsen gezien – net voor de vee-verzamelplaats en sluit aan op een rotonde ter hoogte van de nieuwe afrit van de N35 naar Wijthmen.

De bedoeling is dat alle verkeer van en naar de regio Dalfsen gebruik maakt van deze nieuwe route. Daarom wordt de bestaande Kroesenallee op de plaats van de aftakking afgesloten. Voor het dorp ontstaat er op deze manier een autoluwe situatie. Daardoor ontstaan ook andere oriëntaties op mogelijkheden bouw van woningen of voorzieningen, ontsluitingsroutes vanuit het dorp, intern dorpsverkeer enzovoorts.

Deze veranderingen leveren vragen op. Hoe realiseren we een aantrekkelijke dorpskern van Wijthmen? Wat vinden we van de manier waarop deze infrastructuur verder ingevuld moet worden? Hoe kan de verkeersveiligheid van het dorp bevorderd worden? Hoe zou de oriëntatie in de richting Hoonhorst-Dalfsen en Berkum in stand gehouden kunnen worden als er gedeeltelijke afsluiting plaatsvindt van de Kroesenallee? Wat zijn – uitgaande van meer inwoners – toekomstige mogelijkheden van openbaar vervoerroutes hier?

Bon Elshofbode

Artikel delen: