Een voorlichtingsdag van de PVHH

REGIO – r-. Op 6 november houd het District Deventer van de patiëntenvereniging Hoofd Hals (PVHH) een voorlichtingsdag in De Lindeboom Lindeboomsweg 1a te Schalkhaar Voor deze bijeenkomst is ieder welkom patiënt of belangstellende men hoeft geen lid te zijn.

Daar zal de heer A de Jong van de firma MDS ( madical disposables store) een voorlichting geven over hulpmiddelen voor Laryngectomie en Tracheotomie.

Productpresentatie (hands-on) en Informatie over afzuig- en vernevelapparatuur

Tevens komen er nieuwe producten ter sprake. Er is ook een stand aanwezig met de besproken producten.

Er zal voldoende tijd zijn om vragen te stellen over producten en gebruik van deze producten.

De voorlichting begint om 11.00 uur met koffie en daarna zal de heer de Jong beginnen met de voorlichting.

Ook is er gezorgd voor de inwendige mens, zowel in wat te drinken als wat te eten. Dit zal in de vorm van een stamppot buffet zijn, zo ongeveer om 13.30 uur

Er zal voldoende tijd zijn om met lotgenoten of belangstellende te praten onder het genot van een consumptie.

Het einde zal ongeveer  15.00 uur zijn, waarna eenieder met een presentje naar huis gaat.

Als u wilt komen dan graag opgeven via secretariaat van het District Deventer via email: jocoba2008@live.nl  Dit i.v.m. corona maatregelen en voor het eten.

Artikel delen: